2015-09-10

Maten på fängelser och skolor

Fängelsematen kostar verkligen mer än skolmaten. Något annat hade, som vi ska se, varit mycket egendomligt. (Spoiler: Det innebär inte att fångarna lever lyxliv.)

Låt oss först se om vi kan ta reda på vad fängelsematen kostar.
De som avtjänar sitt straff i fängelse äter all sin mat på anstalten, både frukost, lunch och middag samt mellanmål. Matkostnaden, som kan variera från anstalt till anstalt, bland annat beroende på anstaltens storlek, uppgår för närvarande till ca 45 kr per intagen och dygn.
- Thomas Bodström, justitieminister: Svar på skriftlig fråga 2004/05:1210 (som gällde just skillnaden mellan skolor och fängelser)

Och så skolmaten:
Det finns olika sätt att räkna på skolmatens kostnad i Sverige och i olika undersökningar har man valt att inkludera olika variabler. Skolmatens Vänner utför regelbundet en undersökning av skolmatens livsmedelskostnader (enbart livsmedlens kostnad räknades). Den senaste undersökningen presenterades  under våren 2014 enligt denna så kostade en portion skollunch i genomsnitt 9,98 kr/inskriven grundskoleelev och dag.

[...]

Enligt Skolverket så är skollunchens kostnad per elev och år (2013), inklusive personalkostnader och transporter, 5900 kr eller 33,70 kr per dag (räknat på 175 skoldagar med skolmat per år).
- Skolmat Sverige: Frågor & Svar

Redan här finns en fallgrop: När man anger vad maten kostar, avser man då priset för råvarorna (den uppgift som oftast diskuteras beträffande skolmaten) eller för den färdiga lagade, serverade och ev. transporterade portionen? Måhända äpplen och päron ibland jämförts, när den ofta framdragna orättvisan luftats. Eftersom Bodström tar upp anstalternas storlek, som knappast kan påverka råvarukostnaderna mer än marginellt, gissar jag att det han avser snarare vetter mot den färdiga mat som ligger på tallriken. Vilket å andra sidan innebär att fängelsematen ter sig märkvärdigt billig jämfört med skolmaten ...

Det är en sak att en genomsnittlig fånge äter mer än en genomsnittlig elev. En annan att fängelser har färre matgäster än skolor vilket ger något högre pris per portion; Kumla, landets största fängelse, har drygt 400 platser vilket inte är någon särskilt stor skola. Men den viktigaste skillnaden mellan maten på fängelser och skolor är att när skolmaten utgör 1 portion/dag så utgör fängelsematen allt fången stoppar i sig, dygnet runt.

Som vanligt är den som vet mer (med kraftig betoning på "vet") välkommen att höra av sig.

När man inte jämför maten i fängelser med maten i skolor så jämför man maten i fängelser med maten i äldreomsorgen. Det får bli en senare fråga.

1 kommentar:

Anonym sa...

Under åttiotalet sades det att värnpliktiga låg mitt emellan skolbarn och fångar. Källa: hörsägen. Eftersom fångar och värnpliktiga är närmare varann (innan eländiga natt- och helg-permissioner) så vore det intressant att veta mer om det, också.

MVH

Hans