2015-09-09

Den heliga förhuden


Har du också gått på, och kanske till och med spridit, myten att Saturnus ringar är Jesu förhud? Fel!

Det finns reliker av många slag. Ting som heliga män och kvinnor ägt och använt, som varit centrala i deras missionerande eller martyrdöd, eller finast av allt, bitar av de heliga själva. Ben är av naturliga skäl avgjort vanligast. Även blod förekommer, i den märkliga Buttericks-liknande företeelse där sekelgammalt stelnat blod vid vissa extra heliga tillfällen plockas fram ... Varpå blodet, mirabule dictu, blir flytande.

Men ingen annan relik, inte ens Kristi kors, kan tävla med denna mycket speciella detalj: Jesu Kristi förhud. Den som i enlighet med Mose lag skars av gossebarnet vid späd ålder. Och som därmed, om man ska lita på allt som sägs, är den enda bit av självaste Jesus som finns kvar på jorden. (Möjligen med undantag för den heliga navelsträngen.) Följdaktligen har den förekommit på marknaden till och från. Det finns en rik flora av berättelser om de olika, hm, varianterna, deras öden och äventyr i världshistorien, var de varit (även ursprungligen) och var de kanske finns idag.

Ur denna lilla men fantastiska genre ska jag hämta en person: Leo Allatius. Han kom från Grekland, levde ca 1586-1669, gjorde sitt livs insats när han tog hand om en stor boksamling som forslades till Vatikanen (där den är än idag) och skrev dessutom ett seriöst verk om vampyrer, med mera. Fast när hans namn förekommer idag är det, förutom på svenska Wikipedia, av en enda anledning:
Outside scholarly circles Allatius is perhaps best known today for his De Praeputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba (A Discussion of the Foreskin of Our Lord Jesus Christ), a minor essay mentioned in Fabricius's Bibliotheca Graeca (xiv. 17) as an unpublished work. According to an unconfirmed nineteenth-century source, its thesis - which to many modern readers appears unintentionally humorous - is that the rings of Saturn (then-recently observed by telescope) are the prepuce of Jesus.
- Wikipedia: Leo Allatius

Min markering. För denna Allatius påstådda tes har, veterligen, aldrig hittats. Han förefaller att verkligen ha skrivit en text med angiven titel, vilket alltså inte är så märkligt som det kan låta. Den skulle ingå i ett större verk som dock aldrig gavs ut. Vilka teser om reliken som han än lade fram så är det ingen som kan redogöra för dem. Det äldsta kända belägget för att Allatius förknippade reliken med Saturnus ringar, som vid hans tid var nyupptäckta och högst moderna, är så sent som från 1887:
It should be added that at least one Catholic writer has devoted a treatise to the Savior's foreskin, asserting that it ascended, like Jesus himself, and expanded into one of the rings of Saturn. [angiven källa: Allatius De Praeputio]
- G. W. Foote & J. M. Wheeler, Crimes of Christianity

Det följande konstaterandet går inte att kommentera så jag låter det avsluta denna bloggpost.
Most of the Holy Prepuces were lost or destroyed during the Reformation and the French Revolution.
- Wikipedia: The Holy Prepuce

1 kommentar:

Anonym sa...

Möjlig förklaring till "blodmiraklen":
http://skepdic.com/januarius.html