2015-09-02

Faktoidprat

Den som är i Göteborg torsdag kväll kan lyssna på det här:
Faktoider – Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar

Mycket av det vi läser, hör och tror oss veta är mer eller mindre fel. Många av felen är tillfälliga dagsländor, andra är gamla eller mycket gamla. Hur kommer det sig att missuppfattningar, halvsanningar och rena osanningar lever kvar år efter år? Föredragshållare är Peter Olausson, ordförande för Vetenskap och Folkbildning (VoF) i Göteborg. Han tar upp en rad exempel och berättar såväl hur det egentligen ligger till som hur felen uppstår, sprids och överlever alla rättningsförsök.

Peter Olausson studerar faktoider, klintbergare, myter och pseudovetenskap. Han har gett ut flera böcker om myter, historia och språk, bland annat Faktoider och Fler faktoider.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Tid: 3 september kl. 18.30

Plats: Vera Sandbergs Allé 8, rum Vasa C, Chalmers, Göteborg

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.
- Humanisternas kalendarium


Inga kommentarer: