2013-12-03

Tågförseningar

Alla till Stockholms central i måndags inkomna tåg voro flera timmar försenade. Chefen för trafikbyrån medger, att snön och kylan icke ensamma äro orsaken till dessa förseningar och icke heller någon afsevärdt ökad passageraretrafik. Äfven särskilda missförhållanden inom järnvägarna själfva äro delvis vållande till oredan. Inom järnvägsstyrelsen pågår en noggrann undersökning af dessa förhållanden. En mängd julgods ligger ännu kvar på stationerna.

- Notis från tidningen Dalpilen, 31 december 1915

Inga kommentarer: