2013-12-26

Har du olika långa ben?

Är dina ben märkbart olika långa? Känner du någon som har eller har haft olika långa ben? -- Om svaret är ja, så är sannolikheten hög att du vistas inom eller i utkanten av någon frikyrka.


"Detta videoklipp kommer att utmana din syn på att tänka i Jesu namn" -- utmaningen antagen! Efteråt fick "helaren" Pete Carbrera Jr många frågor om hur det egentligen gick till. Var det Jesus som gjorde benet längre? Var det inte ett uppenbart fuskande? "Pretty negative stuff like that" -- här svarar han på några frågor.

I korthet: Olika långa ben är ett verkligt om än sällsynt medicinskt problem. Däremot är det lätt att skapa en illusion av att ett ben växer ut. Detta trick, kanske det enklaste "helandet" av rejäl Jesus-karaktär, har blivit mycket vanligt i svenska frikyrkliga sammanhang. Läs till exempel om hur Jesus låter sju ben växa ut på New Age-mässa i Solna!

Läs sedan denna kritiska och insatta granskning:

Samuel Varg Thunberg: Ulv i fårakläder II - Benhelarillusionen...

Inga kommentarer: