2013-12-11

Kära örebroare

Med reurelse ser jag eider, feur andra gongen, samlade omkring ers konnungs throun ...

Så inledde kronprins Karl Johan sitt tal till 1812 års riksdag i Örebro. I den bevarade texten, som han skrev själv, är stavningen sådan som fransmannen fann naturlig. Jag är inte säker på alla bokstäverna och därmed orden. Inledningens "dannemen" betyder ungefär "förträffliga medborgare".

Inga kommentarer: