2013-12-19

For sale: Baby shoes, never worn

- Peter Miller, Get Published! Get Produced!: A Literary Agent’s Tips on How to Sell Your Writing (PMA 1991) sid 27

Detta är det första kända belägget för historien bakom världens förmodligen mest kända superkorta novell, åtminstone tillskriven Hemingway (1899-1961). "Regeln" som nämns är att förse sin berättelse med tydlig början, mitt och slut.

Episoden ska ha delgetts Miller omkring 1974. Vem den kände "syndikalisten" (vad det nu heter på svenska) var verkar okänt. Bloggen Quote Investigator har hittat åtskilliga exempel på hur liknande formuleringar använts på liknande sätt, om än inte som just superkort novell (företeelsen "Terse Tales" nämns, det var närmast en motsvarighet till Facebook-uppdateringar i tryck). Att koppla företeelsen till Papa skulle kunna vara ännu ett exempel på den faktoida mekanism jag kallat "citatmagnet" -- jämför Martin Luther King, citatmagnet och Coco Chanel, citatmagnet.

Quote Investigator: For Sale, Baby Shoes, Never Worn
Wikipedia: For sale: baby shoes, never worn

Inga kommentarer: