2013-12-29

På jakt efter "noduler"

On 6 August the vessel Glomar Explorer slipped out of Philadelphia to mine nodules from the ocean floor using techniques more advanced than other companies have ever planned. The ship is operated by Summa Inc., an umbrella company for the elusive millionaire Howard Hughes, and was built behind guarded barricades in Philadelphia, according to a report in International Herald Tribune (7 August).
Hughes has spent $250 million on a new deep sea mining system that observers expect to be able to suck up 5000 ton/day of manganese, nickel and copper from depths of at least 5000 meters. The feature of the system which, according to Deepsea Ventures makes it "more advanced that any we have planned", is that the mineral processing equipment will work underwater.

- New Scientist, 16 augusti 1973

Från 1960-talet var "undervatten" inne. Costeau hade visat hur fantastiskt det kunde se ut. Bostäder på havsbotten var en given ingrediens i framtidsvisioner. Varför man skulle dit? – Överbefolkning och gruvdrift.

Den så kallade befolkningsexplosionen är ett annat kapitel. Gruvdrift på havet var tidvis en stor grej, åtminstone på planeringsstadiet. Det man skulle utvinna var så kallade noduler, centimeterstora klumpar som är rika på värdefulla mineraler. Sådana finns det miljontals ton av på sina ställen, liggandes på botten, klara att plocka upp. Förhoppningarna var tidvis mycket stora, ett antal miljoner satsades på det hela och tidvis förekom verkligen gruvdrift på havsbotten. Snart märkte man att "havsmetallerna" när allt räknats in var dyrare att utvinna än motsvarande i landgruvor, och idén föll i glömska ... För ett tag?

En som nog inte räknade med att bli ännu förmögnare på noduler var Howard Hughes. Det berodde på att Glomar Explorer inte alls byggdes för att plocka upp noduler för hans räkning. Den byggdes av CIA för att plocka upp en sjunken sovjetisk ubåt, och den excentriske Hughes utgjorde en perfekt täckmantel.


Resultatet blev blandat, osäkert, delvis föremål för hemlighetsmakeri och, så klart, konspirationsteorier. I den del som man efter mycket besvär till slut fick upp fanns det åtminstone några sovjetiska sjömän. De begravdes till sjöss under vederbörande hedersbetygelser.

Wikipedia: Project Azorian

Inga kommentarer: