2011-02-06

Gotlandikum och Wales

Den siluriska perioden fick sitt namn av [Roderick] Murchison 1835 (1839) efter ett walesiskt folk, och inbegrep till att börja med sten som [Adam] Sedgwick klassat som kambrisk. Silurisk användes därför på två sätt – inklusive eller exklusive det som numer kallas ordoviciska lager, varför namnet gotlandikum föreslogs 1893 av [Albert-Félix] de Lapparent för den efter-ordoviciska perioden. Gotlandikum och Silur användes sedan om vartannat fram tills 1960, då IGC i Köpenhamn antog Silur som det officiella namnet med dess begränsade definition, dvs Murchisons övre Silur.

 - W. B. Harland, A geolocial time scale 1989 (1990) – jo, boken heter så

Man behöver inte vara särskilt patriotisk för att finna "gotlandikum" varandes ett bättre namn än silur, eftersom hela ön stammar från den tiden. Men med ålderns rätt fick Murchinsons namn, inspirerat av hans walesiska undersökningar, företräde. Han gav även namn åt kambrium efter det latinska namnet på Wales, Cambria (efter walesiska Cymru), och senare fick de historiska ordovicierna från samma område ge namn åt ytterligare en period.

Inga kommentarer: