2011-02-25

Nyckelben


Det här ser ju inte ut som en nyckel precis. Varför heter det då nyckelben? Inte bara på svenska utan på många språk, inklusive den latinska facktermen clavicula, "liten nyckel".


Men benet kan ha fått sitt namn när nycklar kunde se ut så här. Just detta är ett engelskt järnåldersfynd, själva låset kan inte ha varit mycket märkvärdigare än ett dagbokslås. Nycklar från medelhavsområdet och mellanöstern har haft liknande former, även när själva låsen varit betydligt mer avancerade.

Stämmer denna teori? Helt säker kan man sällan vara i dessa sammanhang. Den är åtminstone den vanligaste, och jag tror mer på den än att benet sitter som en liten nyckel (engelska Wikipedia), att det "låser fast" skuldran (etymonline), eller att det är en felöversättning från vinranka (tyska Wikipedia).


Läs mer på Anatomy words: Clavicle.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Förklaringen med felöversättning, är jag mycket skeptisk till. Hade inte det klassiska latinet samma ord, för ”vin” som för ”vinranka”? Det ska då ha varit ”vinum”, som lånats in i urgermanska, och gett upphov till vårt ord ”vin”. Någon som kan ge en förklaring till, hur felöversättningen gått till? Tyvärr kan jag inte tyska. Har jag en tysk text framför mej, förstår jag högst hälften.