2011-01-27

Kontinentaldrift 1858


Alfred Wegener var inte ens född när den franske geografen Antonio Snider-Pellegrini föreslog att kontinenterna en gång suttit ihop. Han grundade sin idé på såväl enkla jämförande observationer som på studier av växtfossiler i Europa och Nordamerika.

Att Snider-Pellegrini bara blivit en fotnot till en fotnot i vetenskapshistorien kan delvis bero på hans respekt för bibeln; han höll hela tiden ett öga i Skriften för att hitta belägg och idéer. Som att den enda kontinenten var den som avsågs i 1 Mos 1:9, "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt", eller att indianerna inte var ättlingar till Noak eftersom syndafloden inte nådde dem.

Ett läger som fortfarande håller hans minne i ära är kreationister med anhang; se här en kristen kontinentaldrift! Ett annat är new age-gökarna som funderar över Lemuria m.m. Det tog några intressanta ögonblick innan jag insåg detta.

3 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Lemuria var något folk föreställde sej, innan man kom på plattektonik. Med dagens kunskap blir en sådan landmassa, inte bara onödig. Den blir faktiskt omöjlig!

Anonym sa...

Då var han väl mormon? De tror väl att indianerna (i alla fall vissa stammar) kom från Palestina.

Hexmaster sa...

Det gör de. Men det innebär inte att alla som tror något åt det hållet är mormoner. (Jag tar det som en självklarhet att ASP inte var en smul mormon.)