2011-01-18

Jupiter, Saturnus och George

Den planet som vi kallar Uranus hade skymtats tidigare, men tagits för en stjärna. 1690 fick den beteckningen 34 Tauri, vilket innebär att den skulle vara den 34:e ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Oxen, där den tydligen befann sig vid tillfället. Men 1781 konstaterade William Herschel att det som han först tagit som en komet inte kunde vara det. Den första dokumenterade upptäckten av en planet var ett faktum.

Så nu kom den stora frågan: Vad skulle den heta?Förslag saknades inte. Neptunus med varianter föreslogs av flera, det var inte så profetiskt som det kanske låter utan helt i linje med planeternas romerskt gudomliga tema. Ett annat var att uppkalla den efter upptäckaren. Denne bestämde sig dock för ett annat namn.


Georgium Sidus fick det bli. "Georges stjärna", säger kung George III.

Beteckningen blev aldrig särskilt populär utanför landet. Den måtte ha varit särdeles impopulär i länder som Frankrike och USA som krigat med stjärn-George. Så småningom slog den tyske astronomen Bodes förslag igenom: Uranus.

Att det även slog igenom i Storbritannien kan ha berott på att kung George så småningom också blev ett UFO, om uttrycket tillåts. 1788 började han uppträda egendomligt och uppvisade tecken på att ha förlorat förståndet. Detta tillstånd gick i vågor, besvärligt nog för rikets styrelse (samtidigt utspelades Napoleon-krigen). De sista åren var han helt oförmögen att regera. Han var kung till namnet fram till sin död.

Ännu 1877 använde som synes det brittiska amiralitetet det gamla namnet. Notera även att Jupiter har de fyra månar som Galilei upptäckte, men Saturnus sju och George sex. Jag vet inte hur uppdaterad kartan var, men däremot att man länge identifierat fler månar runt Saturnus än Jupiter.

Notera även att flera asteroider finns med: Piazzi, Pallas, Juno och Vesta. Den förstnämnda fick senare namnet Ceres. Upptäckaren Giuseppe Piazzi ville först kalla den Ceres Ferdinandea efter såväl gudinnan Ceres som kung Ferdinand III (tidigare kung av landet med det härliga namnet Bägge Sicilierna). Dess status som planet eller asteroid har varierat. Senast i den märkliga debatten om Pluto föreslogs definitioner på "planet" som skulle ha gett oss en sådan mellan Mars och Jupiter. Även om det förvisso rörde språk, inte astronomi.

1 kommentar:

Wulfahariaz sa...

Georg III heter han på Swedish.