2011-01-05

Dialektisk materialistisk vetenskap

Jag medger att jag intagit en falsk position. Akademiledamoten Lobanovs utmärkta tal i går och hans direkt till mig adresserade ord: "våra vägar skiljer sig åt", och jag anser P. P. Lobanov för en stor statsman, dessa ord har berört mig starkt. Hans tal försatte mig i bestörtning, en sömnlös natt hjälpte mig att övertänka mitt uppförande.

Det är P. M. Sjukowskij som talar under det sammanträde som avslutade den sovjetiska lantbruksakademiens (VASKhNIL VASChNIL) konferens 1948. Hans "falska position" bestod i att han två dagar tidigare kritiserat och ironiserat över Lysenko, en av 1900-talets mest inflytelserika pseudovetenskapare, vars lära mycket kort gick ut på att Mendel haft fel och att gener inte finns. För detta hade Sjukowskij sedan blivit tillrättavisad av nämnde Lobanov. Hur skarpt hotet var är svårt att säga, men det hade hänt förr att Lysenkos motståndare skickats till Gulag. Det var i det ljuset som Sjukowskij kompromissade med sin övertygelse.

Efter konferensen gav man ut referaten (som stenograferats direkt, därav den talspråkliga stilen) i flera översättningar. Den ovanstående omvändelsen under galgen - nära nog bokstavligt - spreds alltså med flit genom officiella kanaler. Jag vet inte hur den var tänkt att tolkas.

Kort efter konferensen utfärdade den sovjetiska vetenskapsakademien ett dekret vari Lysenkos genetik upphöjdes till den enda rätta, och alla andra förbjöds.


Wikipedia: Lysenkoism

5 kommentarer:

Mattias sa...

Nitpicking, men, VASChNIL

Hexmaster sa...

Jag använde den form jag hittat i svenska och engelska texter, även de som skrivits av ryssar (t.ex. denna). Efter att ha dubbelkollat står jag fast vid att den är mest etablerad.

Wikipedia: ВАСХНИЛ

Mats E sa...

Kyrilliska texter translittereras lite oika i olika länder. Kyrilliska "X" skrivs "Ch" i Sverige och "Kh" i engelsktalande. Här hittar man alla varianter:
http://www.russki-mat.net/trans.htm

Mattias sa...

Som Mats E skriver så transkriberas ryska olika till olika språk. Svenska Wikipedia har en lättfattlig tabell som förutom ryska till svenska, även visar ryska till tyska och ryska till engelska.http://sv.wikipedia.org/wiki/Transkribering_av_ryska

Sjukowskij verkar vara en hybrid mellan svensk och tysk transkribering. Med tanke på att hans namn på ryska skrivs Жуковский, Пётр Михайлович, så borde det på svenska bli Zjukovskij, Pjotr Michajlovitj, på engelska Zhukovsky, Pyotr Mikhaylovich och på tyska Schukowski, Piotr Michailovitsch.

Hexmaster sa...

Tack för klargöranden - rysk transkribering är komplicerat och varierande, långt mer så än exempelvis grekiska. Jag använder Sjukowskij-stavningen från källan (svensk text från 1956) och kan naturligtvis inte gå i god för den. :-) Vid närmare eftertanke ser den lite märklig ut.

Nästa gång jag skriver om ryska förhållanden ska jag ta en titt på transkriberingsreglerna.