2008-11-13

Torrt krut i ladorna

Kurt tipsade om ett uttryck som kanske är på gång. Åtminstone har tvenne ministrar använt det rätt nyligen.
Riksen [sic] för överhettning har i stort sett bortfallit, snarare handlar det om att avmattningen kan övergå i ren lågkonjunktur.
- Då måste vi ha torrt krut i ladorna för att hantera det, och det har vi.
Anders Borg i DN, 15 april 2008
Aldrig förr har vi stått så redo med torrt krut i ladorna för att möta de problem vi ser framför oss.
Sven-Ove Littorin i riksdagen, 12 november 2008

Den som har "torrt krut i ladorna" är alltså förberedd. Det finns ett antal uttryck som involverar krut respektive lador, men jag har inte hittat några tidigare belägg för kombinationen än Borg. Det närmaste i krut-väg är "lita på Gud och håll krutet torrt"* med varianter. Vad ladorna beträffar så har man kanske tänkt på Josefs drömtydning i Första Mosebok om de sju goda resp. svåra åren (Bibel 2000 nämner "spannmålsförråd"). Dessutom förekommer begreppet "samla vete i ladan" ett par gånger i Nya testamentet som metafor för domens dag ("agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar").

Uttrycket låter kanske ålderdomligt, men verkar alltså inte vara det. Vidare skall krut visserligen hållas torrt, men vad har det i ladorna att göra. En sammanblandning? Men då kan man undra vad Littorin såg för anledning att infoga det i sin vokabulär.

En del associerar nog till den klassiska folketymologin "ont krut förgås inte så lätt", det är alltså en slarvig översättning av tyskt ogräs, Unkraut eller på lågtyska rentav Unkrüt. Utan kunskap om bakgrunden verkar detta uttryck nästan lika underligt som "krut i ladorna".


Bonus: en barn-ramsa. Ser ni? Ha ha.

Remember, remember
the fifth of November
the gunpowder treason and plot

I see no reason
why gunpowder treason
ever should be forgot.


* Skall enligt Stevenson ha sagts av Oliver Cromwell vid övergången av ett vattendrag före slaget vid Edgehill den 23 oktober 1642; "källa saknas", enligt Pelle Holm.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den där ramsan är väl fortfarande mycket vanlig i England på Guy Fawkes' Day. Men jag har alltid hört den börja med "Remember, remember.." istället för "Please do remember..".

En lätt modifikation som gör ramsan till en mer kraftfull mem.

Hexmaster sa...

Googlade, funderade, ändrade.