2008-11-02

Stonehenge & co

Det finns fler henges än den välkända. Noga räknat avser beteckningen den cirkelformade yta som är inhägnad av en vall/vallgrav. Denna kan forntidens folk sedan ha använt för att resa obelisker enligt olika system, ofta flera - Stonehenge är betydligt mer än den imposanta sten-arkitekturen i mitten, även om den onekligen fångar fantasin på ett annat sätt än t.ex. Aubrey-groparna (se WP för förklaring).


Avebury henge är äldre än Stonehenge, betydligt större till ytan, och hade kanske i bättre bevarat skick utgjort en ännu större ikon och turistmagnet. Vilket skulle kunna sägas om fler henges.

Vad ordet beträffar så är det kanske närmast släkt med "hänga". Namnet Stonehenge går tillbaka till medeltiden, Stanenges, och etymologin är oklar; kanske man jämförde med dåtidens galgar för avrättningar? Eller stenarna som "hänger" i luften?


Wikipedia (eng.): Stonehenge; Avebury; Henge
Online Etmology: henge

Inga kommentarer: