2008-11-12

Hitler och Wittgenstein

Bild från Kimberley Cornish, The Jew of Linz. Uppges vara tagen i stadens Realschule 1904, med tvenne gossar som båda skulle bli mycket välkända av fullständigt olika orsaker.Ett citat ur Mein Kampf (kap. 2) gör den ännu intressantare:

I realskolan lärde jag visserligen känna en judisk pojke, som av oss alla behandlades med försiktighet, men endast därför att vi på förekommen anledning icke hyste något vidare förtroende till hans förtegenhet. Men jag reflekterade dock inte, lika litet som de andra, något vidare häröver.

Kan det vara den store Ludwig som avses?

På det historiska forumet Skalman togs frågan upp (hej, Lindir och Andreas Wien!). Ett citat från Brigitte Hamann nämndes (en expert som även kommit till användning i faktoiden om Hitlers judiska påbrå), med den sammanfattande och korrekta rubriceringen Keine Spur von Wittgenstein = Inte ett spår av Wittgenstein.

AH och LW var verkligen lika gamla (f. 1889) och gick verkligen i skolan ifråga ungefär samtidigt. Men den mer studieinriktade och bättre omhändertagne LW gick två klasser högre upp. De bör redan av den anledningen inte ha figurerat på samma klassfoto. Dessutom är bilden inte tagen 1904 utan 1901 (vilket deras utseenden inte motsäger), två år innan LW kom dit.

Nu är det ju fascinerande så det räcker, om än historiskt betydelselöst, att just dessa två uppenbarligen vistats i varandras närhet. Men hos Cornish är det ingen kuriositet, utan ett bärande tema: hos honom kände de varandra väl, och det var denna kontakt som gjorde Hitler till antisemit. Det kan tänkas, att Cornish förtjusning av att hitta kopplingen, fick honom att slarva med den falsifiering som god forskning är oupplösligt förenad med. För oavsett hur spännande det kan låta, så är det inte sant.

Påståendet kan alltså hänvisas till den stora och ständigt växande högen med Hitler-myter. Med tanke på att marknaden aldrig tycks tröttna på utläggningar om denne, vari hans person, liv och verk tas upp på längden och tvären, så är det märkligt att så många missuppfattningar och rena felaktigheter fortsätter att frodas. Eller kanske delvis just därför.


Skalman: Hitler och Wittgenstein?
Wikipedia: The Jew of Linz
Faktoider.nu: Hitler

Inga kommentarer: