2008-11-20

Synonymer för "berusad"

Fattigt språk? - Det beror på vad man talar om.

En del företeelser verkar det inte finnas någon gräns för hur många sätt vi vill använda för att beskriva dem på. Här har vi en sådan. (För att inte fresta på blogspots utrymme så begränsar jag listan till just enstaka ord, ej uttryck som "rund under fötterna", "på kanelen", "lindrigt nykter" osv osv.)

berusad
bladig
dragen
drucken
dyngrak (sammans. m. mindre vanl. rak)
full
florshuva (fynd från tidigt 1900-tal)
förfriskad
kanon
lummig
lurvig
onykter
packad
pickalurven (m. , lite fusk för ett roligt ord)
plakat
påverkad
påstruken

...Ja. Det är åtminstone en början.

2 kommentarer:

Anonym sa...

dyngrak har i mina bekantskapskretsar ofta kortats ner till "dyng" eller "dyngad".

Hexmaster sa...

Inte bara hos er, i synnerhet "dyngad" ger kraftigt utslag på sökmotorerna - begreppet är uppenbarligen etablerat lite varstans. Tackar!