2022-02-02

KD: Snyltande och infiltrerat (?)

I Stockholm bildades på fredagen en politisk sammanslutning under namnet Kristen demokratisk samling (KDS). KDS ser som sin uppgift att bevara och vidareutveckla vårt folks andliga arv genom att på kristen-rättslig grund bygga ett livskraftigt och människovärdigt samhälle.

- "Kristen demokratisk samling namn på nya politiska partiet", SvD 21 mars 1964

Man kan också formulera det så här: Lewi Pethrus skapade en politisk gren av pingstkyrkan för att motverka samhällets moraliska förfall, så som det yttrade sig i Vilgot Sjömans 491 och färre kristendomstimmar i skolan.

Häromdagen antyddes en annan skapelseberättelse:

Vi grundades som en motrörelse till nazismen …

- Ebba Busch i "Enormt underbetyg att SD kom in i riksdagen" (ur en längre inspelad intervju), DN 31 januari 2022

Den bekräftas på partiets hemsida:

Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazism.

- Kristdemokraterna: Historia (läst 1 februari 2022 kl 17:17)

Men fram tills nyligen stod det så här på deras hemsida, min markering:

Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazism. I Sverige bildades KD några år senare av andra skäl.

- Kristdemokraterna: Historia (archive.org, läst 24 oktober 2021 kl 05:41)

Att KDS 1964 bildades "av andra skäl" är ingen underdrift, men heller inget kontroversiellt; detaljerna kan formuleras olika, men alla som alls intresserat sig för frågan vet varför det bildades. Varför väljer då KD 2022 att plocka bort det förtydligandet? Är man ute efter att, om inte förfalska så åtminstone justera historieskrivningen?

Vi tar en närmare titt på nämnda "motreaktion mot nazism". Vad var det?

Sommaren 1945 skapades CDU, Christlich Demokratische Union Deutschlands, i Tyskland. Det var det gamla Centrumpartiet eller Zentrum som återuppstått: ett katolskt parti som bildats redan under Bismarcks Kulturkampf mot den katolska kyrkan och som upplösts av Hitler 1933. Nu efter kriget var en av dagens stora frågor, kanske den allra största, landets av-nazifiering. Flera av grundarna hade helt nyligen suttit i fängelse för att ha motarbetat regimen.

Namnet CDU skulle kunna läsas "tyska KDS", och det är just så svenska KD tycker att man ska såväl läsa som tänka. Det är poängen med justeringen av hemsidan och Ebbas uttalande: KD försöker, åtminstone i det sammanhanget, ge sken av att man på något sätt skulle vara samma rörelse som CDU. I andra sammanhang tror jag att man hellre, och utan större svårigheter, skiljer på tysk katolicism och svenska pingstkyrkan. Och man behöver inte vara kristdemokrat för att se skillnader mellan att med livet som insats motarbeta regimen i Tredje riket, och att hetsa upp sig i en pingstmärkt moralpanik i ett folkhemskt 1960-tal.

Bland politiskt insatta lär Kristdemokraternas renommésnyltande på sin tyska kollega, större och mäktigare än det svenska partiet någonsin varit, vara väl känt.

 

*


- "KDS har beslutat utredning om medlemmars naziförflutna", SvD 25 september 1964

Om partiet verkligen varit en reaktion mot nazismen så hade en rubrik som denna varit mycket märkligare än den är nu … Flera medlemmar hade "intressanta" bakgrunder. Lennart Aae var anställd pressombudsman hos KD samtidigt som han var medlem i Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund; bara några månader innan det kristdemokratiska partiets grundades hade han delat ut antisemitisk propaganda vid en teater där Anne Franks dagbok visades. Werner Öhrn var påtänkt som chefredaktör för KDS medlemstidning men det blev inget av med det. Istället blev han 1972 ledare för Sveriges Nationella Förbund.

Både Aae och Öhrn var medlemmar i en orden, S:t Michaelsorden. Att en katolsk högerextrem orden skulle ha legat bakom försöken att infiltrera ett nytt kristet parti må låta som en konspirationsteori. Men för att vara en konspirationsteori låter den tämligen sannolik.

I ett uttalande i radio på tisdagskvällen sade KDS kanslichef pastor Bertil Carlsson att några personer, som är medlemmar i Sanct Micahelsorden också kommit med som medlemmar i KDS och deltagit i arbetet i Stockholms stad under uppbyggnads- och valrörelsetiden. De försökte få ett visst inflytande men så snart deras bakgrund blev klar skildes de från sina uppgifter i KDS.

- "KDS-aktion – Uteslutning i några fall", SvD 3 mars 1965

Här en expert som nämner saken, utan att ge något svar.

S:t Michaelsorden blev mycket omdiskuterad 1964, då det avslöjades att flera medlemmar samtidigt var medlemmar i det då nystartade Kristdemokratiska samlingspartiet (kds). Detta tolkade kds som ett infiltrationsförsök …

- Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1924–1979 (Ordfront 2004)

Var det en infiltration? För att bedömas som en sådan förutsätts ett beslut uppifrån, snarare än om hrr Aae och Öhrn hade dragit igång ett eget initiativ. Jag har inte grävt mer i frågan än så här.


Inga kommentarer: