2022-02-18

När St. Patrick's var nykter

DUBLIN, March 17 – The weather and many Dubliners had one thing in common today – both were dry.

- Thomas P. Ronan, "The Day in Dublin is Dry but Joyful", New York Times 18 mars 1960

St. Patrick's den 17 mars är ju internationell Irland-dag. Men det är ett tämligen sent påfund. Och likt alla (?) andra storhelger och liknande är historien bakom varken rak eller självklar.

Helgonet som sägs ha kristnat Irland sägs ha dött den 17 mars. Det ligger till grund för alltihop – men mycket länge var firandet en kyrklig högtid i ett katolskt land. Att det dessutom inföll under fastan gjorde inte saken bättre, eller vad man vill kalla det.

Att paradera på St. Patrick's har man visserligen gjort ända sedan 1700-talet. Men man började med det i USA, med irländare i förskingringen. Det var först 1903 som den första St. Patrick's-paraden hölls på Irland. Och det var först i slutet av 1900-talet – det är inte länge sen – som man från officiellt irländskt håll började göra en Grej av det hela, en kampanj för allt irländskt och iriskt.

Med tanke på folkets och dagens rykte kan man bli mest överraskad över att det var först 1970 som pubar på Irland fick hålla öppet den 17 mars. Och försäljning av alkohol över huvud taget på Patrikdagen var förbjudet 1927-1961.

Aside from the color green, the activity most associated with St. Patrick's Day is drinking. However, Irish law, from 1903 to 1970, declared St. Patrick's Day a religious observance for the entire country meaning that all pubs were shut down for the day. That meant no beer, not even the green kind, for public celebrants. The law was overturned in 1970, when St. Patrick's was reclassified as a national holiday - allowing the taps to flow freely once again.

- Catholic Online: Bet you didn't know these 10 things about St. Patrick and Ireland! (larvig rubrik men källan kändes pålitlig i övrigt)


Inga kommentarer: