2022-02-04

Bildligt och bokstavligt

… Hon var tvungen att behärska sig för att inte bokstavligt talat tappa hakan.

- Bok vars titel och författare jag av barmhärtighet undanhåller

Bildligt anger att "här kommer en liknelse". Någon som "bildligt talar badar i pengar" är förmögen, men personen ifråga har förmodligen inte ett badkar fyllt med pengar à la Joakim von Anka. Pengabadandet är bildligt, något som ska föreställas men inte mer; det är en liknelse.

Bokstavligt anger att "här kommer inte en liknelse", utan något som ska tolkas precis som det står. Om jag "bokstavligt talat tappade hakan" behöver jag omgående träffa en käkkirurg. Om jag "bokstavligt talat blev tagen på sängen" så … Ja. Och så vidare – härligt drastiska exempel tänks ut med lätthet och nöje.

Det vanligaste felet folk gör lär vara när de använder "bokstavligt talat" om liknelser, särskilt när dessa definitivt inte är avsedda att tolkas som något annat än liknelser. Som "tappa hakan" eller "tagen på sängen".

Jag skriver "lär", eftersom jag ännu inte sett särskilt många exempel. Särskilt inte i de mängder som felfinnare ofta nämner.

I själva verket är det ovanligt med exempel där den bokstavliga betydelsen är helt orimlig. Av 100 slumpmässigt utvalda förekomster i talspråk hittade vi bara en handfull i stil med I'm literally burnt out eller They are literally at death's doorstep. Betydligt vanligare är att literally används i en förstärkande betydelse, där ordet inte heller riktigt betyder 'bokstavligen', som i She was literally mad at me och We literally bumped into each other.

- Magnus Levin, Linnéuniversitetet, i Bokstavligen bildligt talat, Språktidningen 3 juni 2010


6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är inte den som tycker att alla språkliga förändringar är försämringar, inte ens de flesta. Däremot vore det tråkigt ifall "bokstavligen" bara kom att bli ett allmänt förstärkande ord. Det finns så mycket liknelser i mer eller mindre fasta uttryck och det tycks inte bli färre. Det behövs ett ord eller uttryck för att markera "det här är ingen liknelse".

Sensemaker

Hexmaster sa...

Magnus nämner visserligen "språklig förändring". Men här tycker jag det är irrelevant. Frågan gäller ett språkligt fel, inte en förändring.

Anonym sa...

Tja, att ett ord ändrar betydelse eller får en ny betydelse börjar väl rimligtvis som något som är en felaktig användning vilket med tiden blir ett accepterat språkbruk. Här kan vi tänka oss en språklig förändring där den allmänt förstärkande betydelsen blir vanligare och når status av accepterat språkbruk. Det vore olyckligt ty det är önskvärt med ett uttryck som utan tvetydighet markerar att "detta är inte en liknelse eller ett uttryck utan ordens normala betydelse".

Sensemaker

Wulfahariaz sa...

Utveckla gärna skillnaden mellan förändring och fel.

Anonym sa...

Tja, Talleyrand säger att förräderi är en fråga om datum, i boken Shogun fastslår huvudpersonen att uppror bara är fel ifall man förlorar. Det håller jag väl inte helt med om i den politiska och moraliska sfären, men ett språkligt fel som "vinner", alltså vinner spridning och acceptans, blir en språklig förändring -detta är principen och accepterat språkbruk. Jag har inga problem att acceptera att ordet "patetisk" gått från att betyda "känslosam" via "överdrivet känslosam och därmed lätt löjlig" till att bara betyda "löjlig". Vill du använda ordet i ursprunglig mening ("känslosam") är risken för missförstånd eller rentav oavsiktlig förolämpning överhängande. Sådana förändringar har jag inga problem att acceptera. Däremot tycker jag det vore beklagligt ifall "bokstavligen" kommer att bli allmänt förstärkande ord. Det behövs ett uttryck för att entydigt markera att man menar just det man säger. Utan ett sådant uttryck blir språket sämre som kommunikationsverktyg.

Sensemaker

Wulfahariaz sa...

Min fråga var egentligen ställd till Hexmaster, men tack för svaret, som jag inte har några invändningar mot. Jag var mest ute efter att peka på det ovetenskapliga i att sätta fel i motsättning till förändring.