2021-10-21

Speglar och blixtar

Now lightning is very bright, emitting a lot of light. Mirrors can reflect this light, if it happens to shine on the mirror, with ease. But the actual bolt itself won’t deflect from its original path towards the mirror simply because the light is being reflected.

- Allen Versfeldt: Can mirrors 'catch' lightning? Urban Astronomer, 26 maj 2013

Finns det folk i Sverige som tror att speglar drar till sig blixtar?

Jag hittar inte belägg för denna vanföreställning här. Men ute i stora världen är den riktigt vanlig på sina håll. Där täcker folk för speglar när det tornar upp sig till åska, eller tar rentav ner dem från väggarna och ställer eller lägger dem någonstans – "naturligtvis" med själva spegeln mot väggen/golvet. (När jag bildgooglade efter illustrationer hittade jag bara exempel på en annan och mer uppenbart vidskeplig idé: Att täcka för speglar när någon dött.)

Det finns ingenting i speglar som drar till sig blixtar. Det ytterst tunna silverskiktet spelar absolut noll roll i sammanhanget. De som funderat på saken har föreslagit att folk började med att täcka över speglar under åskväder för att, i händelse av blixtnedslag, minska mängden glassplitter som far omkring, och att denna inte irrationella handling sedan omtolkats på ett sätt som inte är ovanligt.2 kommentarer:

Joakim E sa...

Att täcka för speglar när någon dött är inte nödvändigtvis ett utslag för vidskepelse. Judarna har detta som tradition vid sin shiva, och där brukar det förklaras mer rationellt: de sörjande ska fokusera på sin sorg och inte förledas att bry sig om sitt eget utseende (man förväntas inte "piffa till sig" när man går på en sådan tillställning). Sedan vet jag inte i vilken utsträckning det är en efterkonstruktion. Speglars kopplingar (liksom fotografiers) till döden, spökerier och det ockulta är ju onekligen legio.

Hexmaster sa...

Intressant! Men det känns onekligen som en rationalisering av en vidskeplig sed. Speglar och speglande ytor har f ö mycket gamla anor inom den tankevärlden.