2021-10-27

Kiruna, världens största stad

- SvD 26 september 1947

Kiruna var ett så kallat municipalsamhälle fram till den 1 januari 1948. Då fick man stadsrättigheter och kommunen (som dittills hetat Jukkasjärvi) blev Kiruna stad. Eftersom den var på 14 000 km², eller en bit större än Skåne (på 11 000 km²), kunde man dra slutsatsen att den var världens största stad – åtminstone om man blandade ihop den administrativa ytan med ortens yta. (Sedan man 1971 gick ihop med Karesuando landskommun är Kiruna kommun på ca 20 000 km².)

Att göra den hopblandningen för att komma till den slutsatsen var det många som gärna gjorde. Och många gör än idag. Förhoppningsvis är det ingen som tar det på allvar – men man vet aldrig med folk.

Några "storstäder" i samma skala: Kiruna, London, Mexico City samt en liten del av den oformliga bjässe till metropolis som breder ut sig över Pärlflodens delta på Kinas sydkust; där ingår Guangzhou (Kanton), Dongguan och en hel rad andra orter av alla de storlekar.


3 kommentarer:

Joakim E sa...

Nej, nu måste jag protestera lite här. Det som hände 1948 var precis som SvD skriver, att landskommunen Jukkasjärvi kommun ombildades till en stadskommun med namnet Kiruna stad. Municipalsamhället Kiruna försvann då helt, och har alltså aldrig i sig varit en stad. Några städer som legat inuti en landskommun har vi aldrig över huvud taget haft.

Därmed var Kiruna stad verkligen en kandidat till titeln som världens största stad, om man med det menar "världens största administrativa område med ordet 'stad' i namnet". Men sådant blir förstås väldigt känsligt för hur man tolkar olika begrepp från olika länder och språk. Och från 1968 kunde man absolut inte skryta med det längre (då upphöjdes den ännu mer glesbefolkade kommunen Mount Isa i Queensland till City-status).

Att tätorten Kiruna (och för den delen det gamla municipalsamhället) skulle ha en anmärkningsvärd utsträckning är naturligtvis en missuppfattning, men grunden för den är ju ovanstående verklighet.

Om det är någon som tror att dagens enhetskommun, Kiruna kommun som bildades 1971, är världens största stad vet jag inte. Men det borde det inte vara – den är ju uppenbarligen inte i något avseende en stad. Förvisso finns det sådana här sammanslagningar av stads- och landskommuner, ofta dominerade av landsbygd, som senare har börjat kalla sig stad (t.ex. Västerås stad och Haparanda stad). Men även om Kiruna kommun skulle sälla sig till den skaran (vilket är osannolikt), och även om vi skulle acceptera att det på något sätt gör Kiruna kommun till en stad (vilket är osannolikt), så är den fortfarande bra mycket mindre än City of Mount Isa. För att inte tala om City of Kalgoorlie-Boulder, som bara är marginellt mindre än hela Lappland.

Hexmaster sa...

Nu ska vi se … Tack för påpekandet av att kommunen blev stad – där böjer jag mig fullständigt. Det hette inte Kiruna kommun utan Kiruna stad, liksom Stockholms stad etc. (På den tiden alltså, idag är det ju annorlunda som du nämner.) Jag vet inte riktigt vad du menar med att municipalsamhället Kiruna "aldrig i sig varit en stad". Tack för påpekandet om Australiens jätte-"städer", dem borde jag ha grävt fram. Att det idag finns åtminstone några som tror att Kiruna är världens största stad är jag tämligen säker på; om känner till kommunbegreppets historik så låter de inte den kunskapen besudla den gamla ingrodda kunskapen, att Kiruna är världens största stad.


Hexmaster sa...

Jag har skrivit om bloggposten, förhoppningsvis till det bättre, efter Joakim E:s kommentar.