2021-10-26

Ubåtsjakter före U 137

The Defense Staff said that incidents similar to today's have happened at least once a year since the war. In some years, it said, there have been as many as five.

- "Swedes Chase a Strange Submarine", New York Times 24 augusti 1962

Ännu en ubåt av okänd nationalitet — den tredje inom loppet av tre veckor — har iakttagits utanför Stockholms skärgård.

- "Fyra värnpliktiga såg ny okänd ubåt från berg på Utö", SvD 4 augusti 1955

80-talets ubåtsjakter har blivit ett begrepp. Efter den famösa grundstötningen hösten 1981 blev jakter på möjliga främmande ubåtar hett. När man senare jagade ryssen i Hårsfjärden och andra ställen var mediabevakningen intensiv.

Den som inte visste bättre skulle kunna få för sig att det var en ny företeelse. Tvärtom – flottan hade redan 1981 lång vana av att jaga misstänkta främmande ubåtar i svenska vatten. Men av någon anledning tas detta aldrig upp.

I klippet från NYT 1962 talar Krigsmakten (som den hette på den tiden) om en till fem ubåtsjakter per år sedan kriget. Jag har inte kontrollerat den uppgiften. Men det räckte med enkla slagningar för att hitta incidenter i drivor. Här följer en handfull. (Allt material från SvD.)

- 26 juni 1953

- 11 september 1954

- 8 oktober 1963

- 6 oktober 1966

- 13 september 1969

- 17 augusti 1974

- 19 september 1980

- 14 maj 1981 – fem månader före U 137

Dessa tio exempel är alltså en bråkdel av allt som finns beskrivet. Observationernas kvalitéer – säkra, sannolika, möjliga eller osannolika ubåtar? – är naturligtvis en helt annan sak.


Inga kommentarer: