2020-07-28

Slaveri som "necessary evil"

We have to study the history of slavery and its role and impact on the development of our country because otherwise we can’t understand our country. As the Founding Fathers said, it was the necessary evil upon which the union was built, but the union was built in a way, as Lincoln said, to put slavery on the course to its ultimate extinction
- Senator Tom Cotton (R), citerad i Bill by Sen. Tom Cotton targets curriculum on slavery, Arkansas Democrat-Gazette, 26 juli 2020

Vem eller vilka Founding Fathers citeras? Om någon alls?

Begreppet "nödvändigt ont" är lika välkänt som användbart. Här ett exempel som är välkänt i politisk historia:
Society in every state is a blessing, but government even in its best state is but a necessary evil; in its worst state an intolerable one; for when we suffer, or are exposed to the same miseries by a government, which we might expect in a country without government, our calamity is heightened by reflecting that we furnish the means by which we suffer.
- Thomas Paine: Common Sense (1776)

Common Sense publicerades anonymt i vad som då var en brittisk koloni. Den argumenterade mot detta förhållande, fick stort genomslag, och bidrog till USA:s grundande. Begreppet "necessary evil" måtte därför ha varit välkänt bland landets grundare, men syftande på statsmakten. Om det finns något belägg för att någon av dem syftade på exempelvis slaveri så har jag inte sett det.

6 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Det "nödvändigt onda" kanske var att slavstaterna måste vara med i upproret mot England för att det skulle lyckas. Annars hade de väl hållit fast vid sitt, för slavägarna, trevliga slaveri-status som engelska kolonier.

En rimligare gissning kanske är att den vita opinionens majoritet i det framtida USA, inklusive grundlagsfäderna, knappast såg slaveri (eller utrotande av urinnevånare) som något ont, men snarare som nödvändigt.

Hexmaster sa...

Fullt möjligt, alltihop. Men jag har fortfarande inte sett något necessary evil-citat tillskrivet någon founding father.

Anonym sa...

Dessutom vill jag påpeka för Björn Nilsson att indianfolk inte biologiskt utrotats med flit. Antalet har historiskt minskat med cirka 95 %. Men det orsakades huvudsakligen av smittsamma sjukdomar. Det fanns i regel ingen avsikt bakom dem. Dessutom hade de mesta av folkminskningen redan ägt rum på grundlagsfädernas tid. Dessutom tror jag till och med att den amerikanska konstitutionen delvis inspirerats av ett indianstamsförbund. Det mycket väl tänkas att vissa grundlagsfäder såg indianerna som barbarer. Men att vissa stammar är kulturellt utdöda beror på senare tvångsassimilering.
Ni får ursäkta att jag skriver så långt för något som nämnts i en parantes. Men jag är ganska allergisk mot folk som framställer allt möjligt som medvetet ”folkmord”.

Björn Nilsson sa...

Något om "biologiskt utrotats med flit" har jag inte skrivit. Däremot har människor skjutits eller slagits ihjäl, fördrivits från sina hem och skickats till "reservat", och basen för deras levnad har utplånats (som nästan utrotandet av präriens bufflar). Detta med avsikt. Med andra ord: folkmord. Ta hand om din allergi.

Anonym sa...

Om det var minst 20 000 offer om året under följden av fem år räknar jag det som folkmord. Dessutom måste det vara en organisation som ligger bakom processen. Jag har satt den strikta definitionen på grund av personer med offermentalitet. Dessa anklagar andra för folkmord på gravt otillräckliga grunder. Jag tror också att det du beskriver ägde rum efter grundlagsfädernas död. De sista av dem som skrev under dokumenten dog båda 1836.

Hexmaster sa...

OK, OK. Släpp det nu.