2020-07-12

Blir läkta benbrott starkare?

Det läkta brottet är i allmänhet starkare än benet var före frakturen; det är sällsynt att en ny fraktur inträffar på samma ställe som en tidigare.
Despite one misconception, there is no evidence that a bone that breaks will heal to be stronger than it was before.
- Anahad O'Conor: The Claim: After Being Broken, Bones Can Become Even Stronger, New York Times 18 oktober 2010

Så här förklaras det: När man brutit ett ben får man ju gå omkring med gips. När det brutna benet får vila så avmineraliseras det och blir svagare – med undantag för den så kallade kallus som bildas vid själva frakturen, och som så småningom blir nytt ben. Under denna tid kan kallus mycket väl bli starkare än de avmineraliserade benen. Men så småningom läker frakturen, kallus blir vanligt ben och det vanliga benet omkring återmineraliseras. Nu är den gamla frakturen inte starkare än det omgivande benet. Och benet kan brytas igen på samma ställe, varken svårare eller lättare än den första gången.

Inga kommentarer: