2020-07-03

Peter Stormare om Kensingtonstenen, med mera

Stenen talade till honom – och Peter Stormare lyssnade. I nya dokumentärserien The American Runestone söker han efter sanningen om en runsten som kan förändra hela den amerikanska historieskrivningen om den visar sig vara äkta.

Jag vet inte vad som skulle vara "tabubelagt" om Kensingtonstenen. Få runstenar har undersökts och diskuterats lika grundligt. Att den inte är från 1362 som den själv uppger utan snarare från 1800-talet är inte en slutsats som dragits på en höft utan är resultatet av mycket djupgående forskning. Det hindrar inte att en liten grupp, mestadels amerikaner från området, frenetiskt hävdar att den är äkta. Och det hindrade inte Stormare att göra en serie (på Viaplay) till stenens försvar, när han fick uppdraget från upphittaren Olof Öhmans fru Karin.

Vem? Hon dog ju – kollar – 1947. Hur gick det till? Jo, hon talade till Stormare från andra sidan. Och han antog uppdraget, mindre av nyfikenhet på själva stenen än för att rentvå Öhmans rykte. (Jag känner inte till  något som talar för att Öhman själv skulle ha ristat runorna, och inte spelar det någon särskild roll heller.) Det bidrog till att Stormare – om jag läser hans antydningar rätt – är Öhman återfödd, eller att de allra minst har ett mycket speciellt band:
– Han kommer från min grannby i Hälsingland, där jag har spelat fotboll som liten. Vi är födda med precis hundra års mellanrum [eller 99 då] och han utvandrade hundra år innan jag utvandrade. Det är för många faktorer. Sen har han samma ögon, näsa och panna som jag, det är också mycket märkligt.
- Ibid.

Vad gäller det "tabubelagda" så är det tydligen så att tillfrågade forskare inte velat vara med i programmet. Vilket i sin tur kan bero på att programmets slutsats är dragen från början: Kensingtonstenen är äkta, och ingen ska komma och påstå något annat.

Inte för att det saknas "forskare" som gärna hakar på. Det finns gott om yviga förmågor bland KRS-fansen att välja mellan. Vi får möta folk som härleder stenen till tempelherrarna (den medeltida orden är stor i den öppensinnade branschen), en som letar efter den heliga graal, och rentav ett "medium". Vilket hade varit förryckt i vilken vetenskaplig dokumentär som helst, men helt logisk i The American Runestone.

Se även Adam Hjortén i Stormare i strid mot alla forskare, Aftonbladet 1 juli 2020. Det är en bra inlaga men den trycker väl hårt på att det finns högerextremister bland KRS-fansen. Det är sant, och relevant för en hel del "alternativ historia" av amerikanskt märke, som förtvivlat försöker att härleda varje spår av högkultur och civilisation på de kontinenterna till för-columbianska skandinaver, tempelherrar, romare eller så utomjordingar – vad som helst, bara inte indianer! Men det är inte särskilt relevant här, om inte Stormare ger dem utrymme i programserien. Man kan datera stenen korrekt och sätta in den i sitt rätta sammanhang – svenskamerikaner i emigranternas USA – utan att dra upp sådant.

Wikipedia (sv.): Kensingtonstenen

5 kommentarer:

Mats E sa...

Nog har väl Öhman varit misstänkt som stenens upphovs man. I den här artikeln påstås bl.a. att en av runorna (ett Ö) kan tolkas som Öhmans bomärke och att siffrorna i texten kan tolkas som en kod som utläst pekar mot Öhman. Om det stämmer vet jag ju inte.

Mats E sa...

Förlåt, här är artikeln:
https://larsgahrnskriver.wordpress.com/2011/07/07/kensingtonstenens-hemliga-budskap-avslojat/

Hexmaster sa...

Den var intressant! Den kodade läsningen övertygar inte mig. De speciella Ö:na verkar mer troliga. Då finns det åtminstone något som talar för att Öhman själv skulle kunna vara upphovsmannen.

JLA sa...

Det finns ju runor som identifierats på en gård i Hälsingland som liknar de på Kensingtonstenen, undrar om dokumentärserien kommer tar upp dem.
http://www.k-blogg.se/2019/03/09/kensingtonrunor-i-halsingland/

Den ligger inte långt bort från platsen där Öhman växte upp, vilket skulle kunna peka på att han var den som ristade runstenen. Men det kan ju förstås vara fler från bygden som utvandrat till Kensington som skulle kunna ha gjort

Hexmaster sa...

Utan att ha sett serien så utgår jag ifrån att sådant inte kommer att tas upp. Du glömmer att stenen är från 1300-talet; varför skulle runor som bevisligen är mycket yngre än så ha med saken att göra?