2020-06-26

Slaget vid Maiden Castle

In the battle for Maiden Castle, the Durotriges, armed with only slings and stones, were massacred by the far superior forces of the Roman Army.
- Roman Ballista Bolt from Maiden Castle, A History of the World, BBC
The idea that an invading Roman army brought about the end of hillforts in southwest Britain, using artillery fire to demoralize and defeat their enemy, is one of the most powerful narratives in British archaeology, being a constant element in both academic literature and public discourse.
- Miles Russell: Mythmakers of Maiden Castle: Breaking the Siege Mentality of an Iron Age Hillfort, Oxford Journal of Archaeology 23 juli 2019

På 1930-talet grävde arkeologparet Sir Mortimer och Tessa Wheeler ut järnåldersborgen Maiden Castle. Arbetet finansierades av insamlingar från allmänheten, vilken betydelse det nu kan ha haft för att dramatisera resultaten. De hittade en begravningsplats som beskrevs som en krigskyrkogård: Kropparna hade de gruvligaste skador från hårda strider, och de hade begravts snabbt och i oordning. Vilka de slagits mot, och heroiskt förlorat mot, var ingen hemlighet: Romarna.

Idén rotade sig genast i det allmänna medvetandet: Ur-britter (hur man nu definierar sådana) som med förtvivlans mod kämpar mot övermakten i fornborgar utmed engelska sydkusten ... Och förlorar. Det spelar nog in att rapporten släpptes 1943, då hotet från kontinenten åter var aktuellt. Men så fort de första nyheterna släpptes så utbröt något av en fornborgs-mani, där den ena platsen efter den andra grävdes ut på jakt efter spåren av invasionen; och med den starka bilden i minnet bekräftades den, om och om igen.

Men sedan åtminstone 1980-talet har bilden ifrågasatts. Beläggen för en episk sista strid vid Maiden Castle är inte alls så odiskutabla som Wheelers framställde det. Av kropparna på begravningsplatsen hade visserligen många (3/4) skador, men de hade begravts under ordnade former. Men framför allt var de olika gamla, från första århundradet före och första efter Kr.

Det mest kända enskilda fyndet från Maiden Castle är det som BBC skrev om ovan. Men var det verkligen en skäkta från en romersk ballist? Sådana hade pyramidformade spetsar för att gå genom rustning. Men det här exemplaret ser mer ut som en vanlig spjutspets, och kan mycket väl ha varit av inhemsk produktion.
it is clear those living in the southern British Iron Age were quite able to inflict multiple forms of body horror upon one another without the assistance of Rome.
- Ibid.

Det tyngsta belägget mot Wheelers idé är att Maiden Castle vid tiden för den romerska invasionen (år 43 e.Kr.; Caesars hundra år tidigare är en annan sak) inte längre användes. När Claudius generaler angrep Durnovaria (Dorchester) i närheten var Maiden Castle en urmodig och övergiven försvarsanläggning.

Paret Wheeler bedrev arkeologi intensivt och hela tiden med ett öga på historiska händelser deras fynd kunde kopplas till. I synnerhet Mortimer verkar ha haft talets gåva och sinne för att göra det förflutna levande. Dock verkar han inte ha varit främmande för att göra en god historia bättre. Och hans talanger bidrog till att den tacksamma myten om sydkustens försvar blev en del av Englands historia.


Inga kommentarer: