2020-06-01

Lördagsfråga 610: Uppkallade kläder  1. Balaklavor används i vitt skilda sammanhang, från skidbackar till terrorism och antiterrorism. I vilken mån brittiska soldater värmde sig med dem i Krimkrigets Balaklava är inte helt säkert; åtminstone verkar ordet inte finnas belagt om plagget förrän ett par decennier senare.
  2. Rex Harrison och Julie Andrews i My Fair Lady (1964). Begreppet "higginskofta" förekom en tid men idag använder vi åter begreppet cardigan. Det blev känt under Krimkriget sedan earl Cardigan lett en stor del av lätta brigaden i döden vid Balaklava.
  3. En s.k. raglanärm. Namnet efter plagget efter lord Raglan, vars enärmdhet (minne från Waterloo) den till viss del skulle ha maskerat. Raglan är mest känd som de engelska truppernas befälhavare under en del av Krimkriget.
  4. En ulster, så som de såg ut vid förra sekelskiftet (klädbeteckningar kan skifta snabbt och mycket). Namnet kommer efter råvaran, yllet från Ulster, Irland.

Den lätte tog Pölsa Dum.

Inga kommentarer: