2020-06-04

Elektriska stolen släcker lampor


- När strömmen slås på mörknar det runt Sean Connery; ur Just Cause (1995).
Old-timers in Huntsville, Texas, like to tell tales of public hangings and lynchings at the turn of the century and to reminisce about how, on execution nights at The Walls state prison, the lights would often flicker and dim across town, a signal that the electric chair on the hill was doing its work yet again.
- Richard Woodbury, Dispatches, Time 24 juni 2001

När folk avrättas i elektriska stolen på film ser man ofta hur lampor i närheten tappar lyskraft. Det har blivit en trop, som jag dock inte hittar på tvtropes.org.

Stämmer det? Vad jag förstått får elektriska stolar sin ström från en särskild generator. Det är för att man inte ska riskera att avrättningen sinkas eller värre på grund av strömavbrott; kanske spelar det även in att kraftbolag slipper att utpekas som medverkande till fångens död. Men om strömmen inte tas från nätet så kan de ju inte påverka lampor i byggnaden (än mindre i resten av staden, även om uppgiften från Huntsville torde vara en skröna).


Dagen innan Ted Bundy avrättades intervjuades han av James Dobson, psykolog och kristen aktivist. Vid ett tillfälle mörknade lamporna i ca 20 sekunder. Det berodde på att man testade stolen ... Men var det för att den drog ström eller för att man växlade över till fängelsets egen generator?

1 kommentar:

Richard Dahl sa...

Jo, Hollywood dribblar ofta med fysiken för att skapa effekter och spänning som de kablar ut (ursäkta torr humor).
Även om kraften tas från nätet så måste effekten vara hög för att ådstadkomma det spänningsfall som behövs för att ge upphov till nämda fenomen. Alternativt ett mycket svagt nät (låg kortslutningsström). Kan ju ha varit fallet vid någon inrättning att en belysningsgrupp påverkats. Dåtidens elsystem var ju något annorlunda beskaffade än dagens. Men att stadens lysen skulle påverkas håller jag för osannolikt.