2020-06-07

D-dagar


- "Snabb allierad landstigning på Peloponnesos", SvD 6 oktober 1944

Redan före den 6 juni 1944 hade begreppet "D-dagen" använts om den allierade landstigning som man visste skulle inträffa förr eller senare. Men även efteråt kunde begreppet användas om helt andra operationer, som här om angreppet mot grekiska Patras samma höst. "Dagen D" är helt enkelt den interna beteckningen för det (givetvis hemliga) datum då man drar igång det som ska dras igång. Jag vet inte i vilken utsträckning den används i dagens svenska försvar.

Det tog ett tag innan D-dagen blev synonym med operation Neptune, landstigningen i Normandie. Neptune var i sin tur "bara" inledningen av operation Overlord, slaget om Normandie. Framgångarna den 6 juni kan ha fått folk att överskatta de allierade framgångarna i stort; det dröjde till slutet av augusti innan man var helt klara. De sista tyska trupperna passerade Seine den 30 augusti.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att det tog sin tid kan nog delvis förklaras av att stormen den 19 juni halverade hamnkapaciteten då en av två konstruerade hamnar blev förstörda: https://en.wikipedia.org/wiki/Mulberry_harbour

Den första riktiga hamnen de tog var Cherbourg. Det finns en lustig historia som troligtvis inte är sann. Hennecke som var den tyska befälhavaren var så grundlig i att förstöra hamnen att han fick Riddarkorset av Hitler. Den amerikanske officeren som skulle se till att hamnen gick att använda lär ha sagt att det var den enda gången han höll med Hitler. Officeren skall ha varit av judisk börd.

MVH

Hans