2019-06-13

Symbolisk uppslagsbok, uppdaterad

Jan-Öjvind Swahn gav 2006 ut Klassiska symboler – en uppslagsbok. I höst, lagom till bokmässan, kommer den ut igen, med uppdateringar och lite tillägg av undertecknad.


Inga kommentarer: