2018-03-26

Lördagsfråga 507: Sjukt

  1. Feodosia på den tiden staden hette Kaffa. Bilden visar en kosack-flotta som intar staden på 1600-talet. Det påminner om när en här österifrån på 1300-talet katapulterade in lik i den genuesiska köpstaden på Krim, och därmed såg till att digerdöden vann mark västerut.
  2. Clawdia Chauchat (Marie-France Pisier) fångar uppmärksamheten i Bergtagen (1982).
  3. William Hogarths bildsviter från 1700-talets England är berömda. Detta är den näst sista i En glädjeflickas historia, där vi har kommit fram till M. Hackabouts död i syfilis.
  4. En på flera sätt historisk bild från 1800-talets England: Läkaren John Snow kartlägger antalet kolerafall i Soho och visar pedgagogiskt och övertygande att hushåll som har nära till en viss pump på Broad Street har betydligt fler fall än de som nog hämtar vatten från någon annan pump. (Kartan), och kopplar därmed sjukdomen till vattenförsörjning.
Pest, tuberkulos (då ju Bergtagen utspelas på sanatoriet Berghof), syfilis och kolera ger ett sjukt tema. Sjukt svårt eller sjukt enkelt? Christian H var åtminstone tidigt inne på rätt spår.


Inga kommentarer: