2018-03-28

Blå måne

Begreppet "blå måne" används mycket sällan på svenska men är vanligt på engelska, Blue moon, där det ofta används i uttrycket once in a blue moon vilket betyder mycket sällan.
- Wikipedia: Blå måne

Ett begrepp som är vanligt på engelska tenderar att bli vanligt även på svenska. Det gäller inte minst företeelser som inte tidigare hetat någonting alls. För såvitt jag vet har företeelsen med två fullmånar i en kalendermåne aldrig kallats någonting alls på svenska; det är ett fenomen som inte verkat intressera någon, som man därför aldrig pratat om, och som därför inte hetat något.

Lustigt nog verkar inte begreppet vara särskilt gammalt ens på engelska. Engelska Wikipedia nämner ett radioprogram 1980 och den berömda faktoid-spridaren Trivial Pursuit från 1986.
The March 1946 Sky and Telescope article "Once in a Blue Moon" by James Hugh Pruett misinterpreted the 1937 Maine Farmers' Almanac. "Seven times in 19 years there were – and still are – 13 full moons in a year. This gives 11 months with one full moon each and one with two. This second in a month, so I interpret it, was called Blue Moon." Widespread adoption of the definition of a "blue moon" as the second full moon in a month followed its use on the popular radio program StarDate on January 31, 1980 and in a question in the Trivial Pursuit game in 1986.
- Wikipedia: Blue moon

Just 2018 är ett särskilt sällsynt år eftersom det uppvisar två dubbelmånar, i januari och nu i mars, den 2:a och 31:e i respektive månad. Åtminstone i Sverige; det är ofta så tajt att månens föregivna kulör beror på var på jorden man observerar den. Är man tillräckligt långt österut är 2018 helt blå-mån-löst.

2 kommentarer:

Pölsa Dum sa...

Nja, begreppet är väl äldre men omdefinierades genom Pruetts feltolkning om kalendermånaderna och dess vidarespridning, vilket också står i de refererade WP-artiklarna.

En gnutta svårare är det gamla räknesättet:
Om månen skulle hinna bli full hela fyra gånger på ett kvartal i det tropiska året, till exempel mellan vårdagjämning och sommarsolstånd, kallade Maine Farmers' Almanac och andra engelskspråkiga praktikor den tredje av de fyra fullmånarna för Blue Moon redan på tidigt 1800-tal, medan de två första och den sista (fjärde just då, tredje vanligtvis) hade bestämda namn som Harvest Moon närmast efter höstdagjämningen och Flower Moon närmast före sommarsolståndet. Viktigt framför allt för de fromma att kunna påskfasta under rätt måne!

Lättlästa tabeller finns här: www.ucl.ac.uk/~ucapsj0/moon/ ,och som synes är 2018 utan blå månar oavsett var på planeten man är för den som följer solen och inte pappersalmanackan.

Hexmaster sa...

Korrekt: Begreppet i dess nuvarande tolkning är relativt nytt. Och det är lite lustigt att det känns aningen mer relevant i vår tid, medan individuella namn på fullmånarna var aningen mer relevant förr.