2018-03-20

Är du driven?

Kort fråga: Skulle du beskriva dig själv som "driven"?

Följdfråga, vare sig du svarade ja, nej eller vet inte: Vilken betydelse lägger du i ordet? Det kan bero på när du är född.
Är du född före cirka 1970 förknippar du antagligen driven med någon som är rutinerad, någon som genom lång erfarenhet har upparbetat skicklighet i sitt arbete. Man kan vara en driven skribent eller en driven debattör. 
Om du är född efter cirka 1980 förknippar du i stället antagligen ordet med drivkraft och menar att det betyder ungefär ’företagsam, driftig, drivande’. En driven projektledare är någon som får saker att hända, alldeles oavsett erfarenhet. 
För oss födda däremellan kan båda användningarna vara aktuella, men det verkar finnas en tendens att vi tolkar ordet olika beroende på vilket ord som kommer efteråt. En driven skribent är skicklig och erfaren medan en driven projektledare är driftig och målinriktad.
- Lena Lind Palicki: Vanliga ordet som kan ge problem vid jobbintervjun, SvD 14 mars 2018

Det finns många ord som är tids- och därmed generationsberoende. Ibland blir skillnaderna uppenbara i sammanhanget, ibland inte, och märkvärdigt ofta kan ett ord ha motsatt betydelse för olika talare vilket på något lika märkvärdigt sätt gör det svårare att upptäcka betydelseskillnaden i vanligt tal. Som talträngd (pratar mycket eller lite?), björntjänst (bra eller dåligt?) och krokodiltårar (ymniga eller falska?).

För driven är förvirringen inte fullt så stor (än). En särskild omständighet med detta ord är att det fortfarande används flitigt i det underbara rekryteringsspråket där det inte så sällan verkar mindre noga exakt vad som avses än att kommunicera en allmän känsla av kvalité, energi och, tja, "driv".

Inga kommentarer: