2017-05-02

Faktoider på IVA

Presidentvalkampanjen i USA aktualiserar frågeställningar kring faktaresistens och vetenskapsförnekande. Sociala medier gör det samtidigt lättare att välja nyheter som bekräftar de egna åsikterna. Hur påverkas samhällsdebatten och demokratin?
  • Hur påverkar filterbubblor – där vårt val av sociala medier och sökmotorerna på Internet avgör vilken information vi tar del av – samhällsdebatten?
  • Hur trängda blir slutsatserna från vetenskapliga analyser när alternativa fakta får en allt större tyngd i det egna nyhetsflödet?
  • Hur påverkas politikens möjligheter till faktabaserat och rationellt beslutsfattande?
- IVA (inte intensivvårdsavdelning utan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien): Fakta och vetenskapsförnekelse 2 maj

Här ska bl.a. jag stå och prata en afton i början av maj, säger idag från kl 17 nånting. Jag har förvisso en del idéer om filterbubblor, trängd vetenskap m.m. och håller inte med beskrivningen ovan på alla punkter. Så det kan bli intressant.

5 kommentarer:

Kurt sa...

Det är bra, historien visar ju att just IVA behöver en lektion i faktaresistens och vetenskapsförnekande!

AH sa...

Ser att det kommit ut en recension av era framträdanden:

http://newsvoice.se/2017/05/03/iva-vof-foredrag/

Hexmaster sa...

Haha! Tack för den.

En uppskattande recension från dennne förvillade och förvillande herre hade jag varken förväntat mig eller velat ha. Not, även om hans uppträdande inte gav något vidare intryck så var det inte fullt så illa som han framställer det. Moderatorn behövde sannerligen inte göra sitt "yttersta".

Kurt: Vad tänker du på?

Tricky sa...

Den gode recensenten glömde skriva att det är _alternativa_ fakta du och de övriga föreläsarna är resistenta mot. :-D

AH sa...

Valde medvetet en relativt neutral formulering i mitt första inlägg. Men en sak jag framförallt reagerade på var hans hyllning till hjältedoktorn Annika Dahlqvist och den rörelse hon satte igång som haft en positiv inverkan på folkhälsan. Undra vad han bygger det på? Kostdoktorns framgångshistorier? Enligt statistiken från folkhälsomyndigheten ökar andelen överviktiga i Sverige:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistik-uppfoljning/enkater-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/2016/Overvikt-fetma-nationella-resultat-tidsserier-2016.xls

Detta är förövrigt inte någon statistik jag sett någon inom LCHF-rörelsen ifrågasätta, utan tvärtom brukar de använda den för att kritisera de nationella kostrekommendationerna. Osäker dock på vilka grunder då kostrekommendationerna knappast genomgått några revolutionerande förändringar under senare år. En mer logisk förklaring enligt mig är att det är LCHF-rörelsen som gjort att övervikten ökar, eftersom rörelsen verkar bli allt starkare samtidigt som övervikten ökar.

Nu tror jag visserligen inte att LCHF-rörelsen går att beskylla för att övervikten ökar. Mycket möjligt dessutom att ännu fler hade varit överviktiga utan LCHF. På det stora hela tror jag dock varken kostrekommendationerna eller olika dieter har speciellt stor inverkan på andelen överviktiga och folkhälsan i stort. De flesta överviktiga följer troligtvis varken någon diet eller de nationella kostrekommendationerna. Jag är nog mer inne på att främsta orsaken till ökade övervikten är miljön som har ändrats. Godis och läsk är så mycket mer lättillgängligt idag jämfört med tidigare. Jag tycker dock det är ett intressant fall där statistik som snarare talar emot LCHF på sättet den används istället används för att promota LCHF.