2017-05-12

Albinonis/Giazottis Adagio i g-moll


Även den som inte känner igen namnet har, med en till visshet gränsande sannolikhet, hört ovanstående adagio i g-moll i åtminstone en handfull filmer, tv-program m.m. Då kan det vara intressant att känna till den annorlunda och omtvistade historien bakom stycket.

Musikforskaren Remo Giazotti berättade att han kort efter andra världskriget kom över ett notpapper från ett bibliotek i det sönderbombade Dresden. Musiken på det hade skrivits av barockkompositören Tomaso Albinoni (1671-1751). Enligt Giazottis första förklaring arrangerade han ett befintligt stycke. Senare hävdade att han utifrån ett mycket litet fragment rekonstruerade stycket. Forskningen har ställt sig tvekande även till den senare historien, främst eftersom Giazotti aldrig visat upp fyndet. Konsensus är att Giazotti själv skrev det.

Man kan tycka att det är bakvänt att tillskriva ett stycke man själv skrivit till någon annan. Å andra sidan är det en musikologisk händelse att hitta ett okänt stycke av en mästare, till skillnad från den icke-händelse det är att skriva ett eget stycke. Och det är väl inte osannolikt att det trots allt aldrig hade blivit lika känt om det inte börjat som Albinonis adagio.

Wikipedia: Adagio in G minor

Inga kommentarer: