2015-06-24

Sydstaternas flaggor II

Denna fråga har jag tagit upp förr (Faktoider: Sydstaternas flaggor). Men dels är det ett tag sedan, dels har det allmänna kunskapsläget just inte förbättrats sen dess. Alltså...

Flaggan ovan, den (ö)kända sydstatsflaggan, var aldrig sydstaternas nationsflagga. Den var örlogsflagga = användes i strid, på land och till sjöss.

Flaggsituationen var ganska komplicerad med tre nationsflaggor under konfederationens korta liv, och en hel del dessutom. I tidningen Evening Star den 20 september 1892 hittade jag en trevlig utläggning om de viktigaste flaggorna, utifrån en samling med flaggor erövrade under kriget. Här är delar i översättning med originalets illustrationer.

Konfederationens första flagga, the stars and bars, antogs av den provisoriska kongressen den 4 mars 1861 [kriget bröt ut månaden därpå], då denna accepterade en rapport från kommittén för flagga och sigill för de konfedererade staterna, överlämnad av dess ordförande William Porcher Miles.
De ursprungliga sex staterna hade vid det laget blivit sju, därav de sju stjärnorna. En nackdel med att föra denna flagga i strid upptäcktes mycket snart, nämligen att den var mycket lik unionens stars and stripes. En ren örlogsfana fick tas fram. (Skillnaden på flagga och fana är f.ö. att den förra sitter uppsatt, den senare bärs.)

Två personer säger sig ha utformat den konfedererade örlogsflaggan: William Porcher Miles från South Carolina hävdar att han tog fram flaggan [...] Överste J. B. Walton från Louisiana försäkrar att det var på hans anmodan som Edward C. Hancock utformade flaggan någon gång i april 1861.
Som synes hade sydstaterna vid det laget blivit tretton. Korset på flaggan kallas här södra korset; det låter lite sökt. Hancocks insats verkar ha dömts ut av senare historieskrivning, åtminstone nämns hans namn numer inte i sammanhanget.

1 maj 1863 antog konfederationens kongress en flagga med annan utformning som konfederationens "nationalflagga". Den första flaggan kasserades, förmodligen av samma anledning som den kasserades som örlogsflagga, nämligen att den var för lik stars and stripes.
Som för att ge ett exempel på vilken instabil regering den representerade [vi läser som synes en nordstatstidning!], ändrade konfederationen åter sin flagga den 4 mars 1865 [...] Anledningen som uppgavs var att när flaggan från 1 maj 1863 låg kring stången [dvs vid svag vind] liknade den en [helvit] parlamentärflagga, och det röda lades till så att denna förväxling inte skulle kunna ske. Denna sista flagga fick inte mycket tid att visa upp sig.
... Eftersom Lee kapitulerade i början av april, och den siste sydstatsgeneralen i juni. På tal om parlamentärflagg. (Den vita parlamentärflaggan är alltså en önskan om att förhandla, snarare än att ge upp. Även om företeelserna ofta sammanfaller.)


Bonus: Ett bland många förslag när den nya staten skulle bli med flagga.

Among the numerous designs for a flag of the Confederate States submitted to the Flag Committe of Congress, we understand, was one representing seven rattlesnakes, tied together by their tails, with a bale of cotton on one side and a jug of whiskey on the other. A Montgomery [Alabama] paper thinks the author of the design is a genius, and ought to have an office.
- Bradford Reporter, 28 mars 1861 [tidning från nordstaten Pennsylvania]


1 kommentar:

AH sa...

Tyvärr verkar dina försök att sprida kunskaperna om sydstatsflaggan inte hjälpa. Här en artikel som innehåller en rad felaktigheter som skrevs dagen efter du publicerade detta inlägg:

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/flaggan-i-blasvader--efter-massmordet/