2014-07-01

Om traditionell kinesisk medicin

"Är det märkvärdigt, att i Kina, där den lägre befolkningen endast ha dessa förfärliga kvacksalvare att anlita, att i detta Kina med 400 millioner inbyggare och i medeltal 8-10 barn per familj någon nämnvärd ökning av befolkningssiffran icke ägt rum under de senaste tvåhundra åren? Tuberkulos, pest, kolera, difteri och tyfus kunna nu en gång icke botas med bränd elefanthud eller något annat av de underliga medikament, som den kinesiske doktorn i sin vishet använder mot alla de sjukdomar han behandlar."

Sanningens ord i tidningen Allers, någon gång på 1920-talet. Ur en hög med osorterade klipp från perioden, därav den ungefärliga dateringen.

Inga kommentarer: