2014-07-02

Januarifloden

Det är en utmaning att visualisera sånt här. Varken fotografier från havet eller luften kan mer än antyda det intryck man får av en kuststräcka när man är till sjöss. Men här är ett försök: Baía de Guanabara von oben, strategiskt mörkad.

Hit anlände de första europeerna den 1 januari 1502, sjövägen nere till höger i bild. När de såg kusten öppna sig antog de att de stött på en flod. Den fick, något fantasilöst kan tyckas, namn efter månaden: Januarifloden, eller på spanska portugisiska Rio de Janeiro.

Det är åtminstone den etablerade historien. Enligt "vissa historiker" (trots weasel words* namnges de i WP-artikeln) var ordet ursprungligen inte rio "flod" utan ria "sund", men som på grund av ljudlikhet övergick till det inkorrekta. Det låter något sökt; om det är sant är naturligtvis en helt annan fråga.

Wikipedia: Guanabara Bay


* Weasel words är slingrande formuleringar när man vill påstå något utan att kunna ställas till svars, à la "forskare hävdar..."

5 kommentarer:

Anonym sa...

Nu har jag ingen direkt koll på 1500-talsspanska, men att spanskan sedan dess skulle gått från "janeiro" till "enero" verkar lite underligt. /W

Anonym sa...

Och på spanska heter 'flod' för övrigt "río" (med accent, alltså).

Från Sandbys horisont sa...

Är det inte snarare portugisiska?

Anonym sa...

Jo. /W

Hexmaster sa...

Portugisiska. Häpp! Finns ingen gräns på hur lätta man kan missa. :-p