2014-07-04

Hundra år i ord och bild

En av de mer udda källorna bakom 1914 (Forum 2014) var A. Hasselgren, Hundra år i ord och bild (Stockholm 1899). Det är en bok av ett slag som jag undrar om de görs numer: en encyklopedisk genomgång av en mycket stor mängd ämnen där den enda gemensamma nämnaren är att de inföll/uppfanns/tänktes ut under 1800-talet.

På strax över tusen sidor kan man läsa om kungar och krig, författare och filosofer, planetsystemet enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt, Edisons glödlampa, kvinnofrågan, Andrées expedition och "de farhågor man allmänt börjat hysa för hans och hans kamraters öde", fångvårdens utveckling, mormonsekten som "lär väl inom en ej allt för aflägsen framtid komma att vara ett minne blott", ubåtar, konst, kläder, spel och sport, cyklar, gruvdrift, konstgjorda armar och ben, Katarinahissen, fyrväsendet och så vidare. Beskrivningarna är populärt hållna men ofta nog så detaljerade. Den är heller inte skriven som ett torrt uppslagsverk utan har en personlig ton. Som beskrivningen av spiritism (sid 936):

"I det stora hela kan spiritismen utan tvifvel betecknas såsom till största delen ett bedrägeri, dels medvetet, dels omedvetet. Att medierna icke äro så särdeles renhåriga framgår tillräckligt af det faktum att sådana flerfaldiga gånger blifvit afslöjade såsom fräcka bedragar, och en synnerligen misstänkt omständighet är att de alltid undandra sig hvarje verklig kontroll under förebärande att andarne då ej vilja infinna sig. Å andra sidan lägga spiritismens anhängare, om än för öfrigt intelligenta och förståndiga människor, i dagen en enfald, som skulle vara rörande, om den ej vore så komisk, och äro i allmänhet offer för en permanent själfsuggestion, som gör att de ta hvad som helst för kontant [verkligt], till och med rena absurditeter."

2 kommentarer:

Kurt sa...

Trycktes uppenbarligen i stora upplagor eftersom den finns tillgänglig mycket billigt antikvariskt.

Hexmaster sa...

Ett givet köp om man är det allra minsta intresserad av, tja, sånt.