2014-07-16

Very first actual bug

"(The telegrapher's definition of 'bug' is 'trouble'.) [...] After half an hour's search they found the bug, not on the wire, but on the instruments. It proved to be a Croton bug."

- "A bug on the wire", The Pittsburgh Dispatch, 13 december 1891

Man kan lite varstans, även här på bloggen, läsa om världshistoriens första "riktiga" bugg, alltså ett fel (ordet bug för fel i datamaskiner och relaterat är gammalt) som verkligen var en insekt. Men den insekt som 1947 fastnade i ett relä på en Mark II var, som synes, inte först. Redan 1891 hade en tysk kackerlacka (Blattella germanica) fastnat i telegrafiskt maskineri i New York, och därmed blockerat börshandeln mellan den staden och Baltimore.


3 kommentarer:

Jav Farli sa...

Här en sida (http://www.telegraphlore.com/instruments/moreaubug/moreaubug.htm) med mer om vad en telegrafist kan ha menat med en "bug". Enligt sidan användes på 1880-talet "bug" om en dålig telegrafist och kom därefter att användas om nya typer av telegraferingsnycklar för att senare användas direkt om nyckeln, jämför http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraph_key.

Naturligtvis kan "bug" om dålig operatör uppstått ur verkliga störningar orsakade av verkliga insekter.

Magnus sa...

Kul att inte heller dåtidens journalister kunde grundläggande naturvetenskap. 'Current of 250V'.

Hexmaster sa...

Haha! Bra spanat.