2011-06-12

Skolmedicin

Detta begrepp får jag studera närmare någon gång. Ifall ni inte känner till det så är det vad anhängare av alternativmedicin kallar medicin som bevisligen fungerar.

Direkta motsvarigheter vore om alkemister kallade riktig kemi för skolkemi, anhängare av en geocentrisk världsbild kallade riktig astronomi för skolastronomi, eller godtycklig galenpanna med nästan färdig evighetsmaskin kallade riktig fysik för skolfysik.

3 kommentarer:

Mats E sa...

Det här säger SAOB:
– SKOL-MEDICIN. särsk.
[jfr t. schulmedizin]
(numera bl. tillf.) läkarvetenskap vars utövare ha (traditionell l. lagstadgad) medicinsk skolning (jfr medicin 1); motsatt: naturläkekonst o. d. 2NF 19: 597(1913).

Inte mycket att gå på. Tidigt 1900-tal. Ev. från tyskan.

Hexmaster sa...

Åh, den lätte missade jag:

Wikipedia (ty.): Schulmedizin

"Det är en stor skam att de höga skolorna skapar läkare som är det enbart till det yttre; ge en karl en röd mantel och en röd hatt, och världen en förryckt narr som bara är i stånd att fylla kyrkogårdar." -- Paracelsus

Ärke-kvackarens beskrivning är inte helt fel, så tillvida att dåtidens "skolmedicin" inte låg långt efter hans egna irrläror när det gällde att ha ihjäl patienter. Dubbelblinda studier och evidensbaserad medicin skulle dröja länge.

Lena Synnerholm sa...

Det var ett lustigt sammanträffande! Jag har just börjat läsa "Salvevick och kvacksalveri", som förklarar just det.