2009-07-07

Utöka ditt ordförråd: intelligensblad

Stockholm saknar ett intelligensblad!

- utropade gårdagens jubilar Verner von Heidenstam (om än i skrift), och var med om att grunda Svenska Dagbladet i dess moderna form. Det låter väl som en situation även sena tiders barn kan sätta sig in i, med gratispress och skymningspress och lite därutöver.

Fast vad betyder det roliga ordet? En definition i SAOB är "tidning vars (huvud)uppgift är att meddela annonser o. kungörelser". Alltså intelligens som i engelska intelligence, upplysningar eller underrättelser. Sådana tidningar fanns det flera i Stockholm och var inte vad Heidenstam avsåg när han efterlyste plats även för resonemang och analyser. Men det är ett utmärkt exempel på att ords betydelser kan vara luriga.


SAOB: intelligens
SvD: Heidenstams vision präglar SvD där jag hittade citatet, dock ej tolkningen

2 kommentarer:

Vasaplatsen (Annica) sa...

Men det låter onekligen trevligt med ett intelligensblad!

Anonym sa...

Nja, om du tittar lite noggrannare i SAOB upptäcker du en fortsättning som visar att detta påpekande i sig är en faktoid. I 1890-talets Stockholm fanns en uppsjö av tidningar, däribland SvD pre-Heidenstam, som framför allt satsade på att "meddela annonser och kungörelser" (till skillnad från i början av seklet, då "intelligensblad" i denna bemärkelse var en nymodighet). SAOB ger därutöver även en annan, senare betydelse som ordet fått: "tidning som avser att behandla ämnen som särskilt intressera en bildad (litterärt o. vetenskapligt intresserad) läsekrets" – med just Heidenstam som exempel! "Stockholm saknar än i dag ett intelligensblad, och tidningarna äro ingalunda ett uttryck för de bildades verkliga meningar. OoB 1896" (https://svenska.se/saob/?id=I_0881-0090.lxyB&pz=7)

Hälsningar från 2020!