2009-07-31

Sömmersketips

Vad är ett sömmersketips? I utvidgad bemärkelse när någon försöker sig på prognoser i ämnen som denne saknar kunskaper i, på samma sätt som en sömmerska - tänker man sig - inte kan något om fotboll. Ifall tipset ifråga dessutom behöver lyckas verkar variera.

Men det första sömmersketipset gick verkligen hem. Det var Hilma Samuelsson i Göteborg som 1929 fick full pott och vann 500 kr. Jag vet inte hur stor insatsen var, men oddsen var inte fullt lika överväldigande som idag eftersom tipset ifråga inte gällde 13 matcher utan bara sex.

Sömmerskan visade sig också ha vissa kunskaper om fotboll:

... HIF och Göteborgskamraterna är så där jämnstarka och lika duktiga bägge två å både GAIS och ÖIS brukar ju vinna med några mål.

- Ur Idrottsbladet den 4 september 1929

Men det skulle visa sig att de enda kunskaper som behövdes var resultatet. Tipset hade lämnats in i efterhand med förfalskad datumstämpel. Sådant var enklare på den tiden, då spelandet var betydligt mer decentraliserat och illegalt - jag har inte fått klarlagt om vadslagningen var helt förbjuden? Några år senare skulle hur som helst Tipstjänst bildas, och snart nog spelmonopolet som vi känner till det.

Uppgifterna om ursprunget från Bevingat och Pelle Holms Bevingade ord. Sistnämnda källa har uppenbarligen reviderats sedan 1974, då Gits Olsson läste att begreppet kom från en 12-radig lyckträff i Eskilstuna 1936. Noggranna efterforskningar gav dock inga som helst resultat.


Gits Olsson: Mysteriet med den försvunna sömmerskan (Se 1974/43)

Inga kommentarer: