2009-02-08

Smiley 1862?


- New York Times
, 7 augusti 1862: "Important Speech of President Lincoln" m.m.

Är detta en smiley? 120 år innan Scott Fahlman på Carneige Mellon fick en idé? (Kanske var han inte allra först, men det är utan tvivel hans förslag som levt vidare, till skillnad från varje tidigare försök.)

Nej, tyvärr tror jag inte att det är ett litet ansikte som NYT:s typsättare smugit in (snarare än Lincoln, som naturligtvis fått äran hos bloggare och tidningar). Högerparentesen är inte där för sin egen skull, utan är slutparentes för orden "applause and laughter". (Detta är såpass avslöjande att t.ex. Aftonbladet föredrog att bara visa ett mycket smalt utsnitt, där det inte framgår att det är en slutparentes.) I resten av artikeln finns exempel på liknande kommateringar, t.ex. "[applause,]".


City Room, New York Times: Is That an Emoticon in 1862?
Wikipedia: Scott Fahlman
Snopes.com: Glyph Notes

Inga kommentarer: