2009-01-16

Det längsta ordet

Vilket är det längsta ordet i svenskan?

- är en fråga som ofelbart genererar fånigheter som "flaggstångsknoppsförgyllare" m.m. För nu är det ju så, att inget naturligt språk har någon gräns för hur långa ord kan bli. Flera germanska språk (som svenskan) har sammansättningar som ett vanligt sätt att bilda ord på. Inte för att vi är värst; grönländska kan sätta ihop hela meningar i jätteord, och i sanskrit har man liknande hyss för sig.

Så en meningsfullare fråga vore: vilket är svenskans längsta lexem (uppslagsord)? Eller så här: vilket är det längsta uppslagsordet i SAOL?

En uppgift gör gällande att det är "internationalisering". 20 bokstäver. Någon som slår det?

32 kommentarer:

Anonym sa...

Bruttonationalprodukt är 21 bokstäver. Men jag vet inte om det finns med i SAOL, för den har jag inte.

Hexmaster sa...

...Det finns med! Men det gör även brottsplatsundersökning = 23. Och då tittar jag bara på samma uppslag. Hm.

Unknown sa...

Med hjälp av korsordslösaren.se kan jag få fram REALISATIONSVINSTBESKATTNING och PROGRAMUTVECKLINGSERFARENHET, som båda har längden 28.

Har dock inte tillgång till SAOL nu, så jag kan inte se om orden finns med där.

Disclaimer: korsordslösaren.se är min egen sida.

Anonym sa...

Bruttonationalprodukt håller jag med om. Det går inte riktigt att bryta upp som sammansättning (det finns ingen "nationalprodukt"). Brottsplatsundersökning, realisationsvinstbeskattning och programutvecklingserfarenhet går alla att bryta upp i två fullvärdiga lexem med egna betydelser (som dessutom är de betydelser som avses i det sammansatta ordet) och bör enligt min åsikt alltså räknas som sammansättningar.

Anonym sa...

Ett sidospår: jag tycker den numera vedertagna förkortningen "i18n" (för "internationalization", där 18 står för de 18 utelämnade bokstäverna i mitten) är ett fascinerande fenomen. Har sådana förkortningar funnits historiskt eller är de ett nytt fenomen?

Hexmaster sa...

Not: min SAOL är m/81. :-/ Uppdatera mig gärna.

toffe: Inget av dina ord är SAOL:ade.

Engan: Visst är de sammansättningar! Men frågan var om de står med i SAOL. Och det gör de. Liksom "nationalprodukt".

Engan igen: Hur vedertagen är stavningen "i18n"? Jag har aldrig sett den eller något liknande. Särskilt transparent tycker jag inte heller att metoden är, först försökte jag läsa "eighteen" (i stil med, hm, "2QT2BSTR8" m.fl.).

Unknown sa...

Två nya förslag:

NOTARIUSPUBLICUSBEFATTNING
BUKSPOTTKÖRTELINFLAMMATION

Båda är 26 långa. Båda är sammansättningar, men jag misstänker att de kan vara med i SAOL (jag har tyvärr fortfarande inte kunnat kontrollera)

Hexmaster sa...

Notarius publicus skrivs aldrig ihop. Däremot hittar jag bukspottkörtelinflammation just så i SAOL/81. 26 taget!

io sa...

Aha! Där fick jag ett julklappstips till kommande jul, brorsan! :)

Långa ord i Nordisk familjebok med flera topplistor: http://susning.nu/L%C3%A5nga_ord

hvitbetsockertillverkningsafgiftsmedlen - kanske inte används SÅ ofta idag...

Anonym sa...

Jag har också läst att svenskans längsta, ej sammansatta ord är internationalisering tillsammans med
institutionalisering

Anonym sa...

I 12:e upplagan, som jag kommit över som textfil, hittar jag på 28 bokstäver

realisationsvinstbeskattning

och på 27

acklimatiseringssvårigheter
förtjänstutvecklingsgaranti
kontrollstationsförhandling
självständighetsdeklaration

Står dessa med även i 13:e upplagan?

Hexmaster sa...

Då får jag ge toffe rätt, ifall ordet nu inte plockats bort i den senaste upplagan, vilket jag inte tror.

Anonym sa...

i18n är väldigt vedertaget inom viss yrkesjargong (systemutvecklare, översättare mfl.). Men i vanlig dagspress har jag aldrig sett det och tror inte heller jag kommer att få se det.

I samma kretsar som använder i18n använder man också ibland L10n (skrivs med stort L för att inte förväxlas med en etta). Dvs "localization".

Jag tycker fortfarande det är fusk med sammansatta ord, även om de är med i SAOL. :-)

Anonym sa...

Vad betyder ”notarius publicus”? Jag har stött på ordet förut, men aldrig fått det förklarat för mej.

Hexmaster sa...

Ordagrant "offentlig notarie", det är en tjänsteman som kan bevittna och kontrollera lite av varje. Finns hos länsstyrelsen.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Notarius_publicus

Anonym sa...

Magnetresonanskolangiopankreatikografi - Även förkortat MRCP.

Unknown sa...

Nordöstersjökustartilleriflyg-spaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten
Är det längsta ordet som finns med i ordböcker... kolla också gärna genom att lägga in i stavningskontrollen i Word...
Sammansatt eller inte.. väldigt många ord är sammansatta mer eller mindre... till-gång tillgång...kors-ords-lösaren=?

Wulfahariaz sa...

Hex skriver: "För nu är det ju så, att inget naturligt språk har någon gräns för hur långa ord kan bli." Jo, somliga språk tillåter inte längre ord än en stavelse. Jag skulle tro att vietnamesiska är ett sådant exempel. Vad gäller svenskan har du förstås rätt.

Lena Synnerholm sa...

Mandarin tillåter sammansatta ord, på två stavelser eller mer. Alla ord som inte är sammansatta, är på bara en stavelse. Jag tror det gäller alla kinesiska språk. Den kinesiska språkfamiljen, utgörs av åtta språk. Men mandarin är större, än alla dom andra tillsammans. Vietnamesiska har samma ursprung, som dom kinesiska språken. (Det är ett sinotibetanskt språk.) Så det skulle kunna fungera, på samma sätt som dom. Fast det behöver inte vara så. Dom flesta ord på vietnamesiska, verkar vara enstaviga. Känner någon till ett vietnamesiskt ord, på mer än en stavelse? Jag tror det skulle kunna hittas, med hjälp av skriven text. Vietnamesiska använder trots allt en variant, av det latinska alfabetet.

Hexmaster sa...

Wulf: OK, språk som inte alls har sammansättningar tänkte jag inte på, och avsåg därmed heller inte; vet dock inte om vietnamesiska räknas dit, ty "Vietnamese is often erroneously considered to be a 'monosyllabic' language."

WP: Vietnamese morphology

Lena Synnerholm sa...

Okej, då är skriftspråket missledande. Tydligen skriver dom varje stavelse, som om det vore ett eget ord. Det gör att orden verkar kortare, än vad dom verkligen är.

Wulfahariaz sa...

Tur att jag skrev "skulle tro". Men vi är alltså överens om att det inte går att avgöra vad som är längsta ordet. Innan man kan avgöra det, måste man också definiera vad ett ord är. Det finns en fånig lista någonstans på nätet där de gjorde allt de kunde för att få ihop en miljon engelska ord. Ett exempel (strax efter den uppnådda miljonen) var "financial tsunami". Jag vägrar.

(Lena: Vietnamesiska tillhör mon-khmer-språken, som i sin tur tillhör de austroasiatiska.

Säkerhetstekniker sa...

ANLÄGGNINGSINNEHAVARE 21 BOKSTÄVER!

twin1on sa...

Fick länken av en god vän i samma branch som en själv och tyckte att: Hypokalemielektrokardiogramförändringar (46 tecken) passar utmärkt i diskussionen. Sammansättningar av ord i denna längd är ganska ovanliga, men i sjukvården finns otal exempel på vanligt använda ord på runt 30 tecken.

Anonym sa...

Vad med:

Pepparkaksgubbedräktsstadiet
Han har haft sina Pepparkaksgubbedräktsperioder.

Anonym sa...

Lena: Du skriver som en dansk! :)

Anonym sa...

Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten (130 letters)
Enligt wiki :)

Unknown sa...

" Ö " är ett långt ord!

Anonym sa...

Mukopolysackaridpolysulfat - 26 bokstäver

Anonym sa...

Produktmomentkorrelationskoefficienten - 38 bokstäver

Anonym sa...

Hjärnhinneinflammation har jag sett i en ordbok och det är 22 bokstäver

-En MisterBastian som inte kan logga in på hans Google konto på den här hemsidan för något skäl

Karin Fredriksson sa...

Trippelexpansionsångmaskin är ett trevligt ord på 26 bokstäver.