2009-01-02

2008 års faktoider.nu

På faktoider.nu har jag valt att inte datera artiklarna. Det framgår inte om en text är skriven 2003 eller 2008. Poängen är att hålla dem tidlösa, fast i förlängningen kan det bli problematiskt; när jag återger andras uppgifter är jag noga med att ta reda på utgivningsdatum. Och hur hålla reda på olika versioner, när det ändras och justeras? Det är en avgjord fördel med en wiki...

För närvarande tillämpar jag följande metod: jag lägger ut en kopia av hela faktoider.nu som materialet såg ut den sista december. Här kan ni jämföra.

www.faktoider.nu/2008
www.faktoider.nu/2007

Ifall man är nyfiken på en särskild artikel så kan man pilla in resp. årtal i adressen. Så här:

http://www.faktoider.nu/hormoslyr.html
http://www.faktoider.nu/2007/hormoslyr.html

Inga kommentarer: