2008-10-17

Om misslyckanden

"Man kan misslyckas många gånger, men man är inte misslyckad förrän man börjar skylla på andra"

Tillskrivs Olaus Petri (1493-1552). Åtminstone i Sverige. Jag har inte hittat någon källa, inte ens August Strindbergs Mäster Olof från 1872.

På engelska blir det "A man can fail many times, but he isn't a failure until he begins to blame somebody else". Detta tillskrivs oftast den amerikanske författaren John Burroughs (1837-1921, om jag nämner att han räknas till Thoreaus arvtagare så kan åtminstone några av er bilda er en viss uppfattning om honom). Även miljardären J. Paul Getty (1892-1976) nämns. Jag har inte hittat någon källa för någon av dessa.

Citat tillhör de hopplösaste faktoiderna. Folk gillar att hopsamla och sprida kloka uttalanden - vilket ju är bra - men av någon anledning föredrar man de uttalanden som tillskrivs någon person, helst ett känt snille som Albert Einstein eller Konfucius. Man bekymrar sig dock praktiskt taget aldrig för var, när eller i vilket sammanhang det skrivna skrevs eller sagda sas.

Olaus Petri var en klipsk karl som skrev ner mycket citat-bart, t.ex. det mycket tänkvärda Thet är icke alt sant som är sannolijkt. (Detta är f.ö. hämtat från hans föreskrifter för domare, Domareregler, från 1530-talet.) Dessa har dock, vad jag funnit, ingen större cirkulation, så om han kan bli känd för en större publik medelst ett oäkta citat - tja.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

”Det är inte allt sant som är sannolikt.” Det var ett bra citat!