2008-09-11

Om sann historia

Peter Englund berättar om när han, efter sin lyckade debut Poltava, kom ut och mötte en läsekrets som inte alls var intresserad av att ställa de frågor historikern Englund hade förberett som hade han mött kollegor - källkritik, narration m.m. Frågorna kunde delas upp i två delar: dels de s.k. kontrafaktiska (vad hade hänt om..?), dels:

... rader med små, handfasta och minst sagt skeptiska frågor, om varifrån, varifrån, jag fiskat upp alla mina detaljer. Vad var påhittat och vad var sant? Jag var en aning chockad. Allt var ju sant! Vad var annars poängen?

Bra fråga. Fast nog är den relevant, med tanke på den mängd litteratur, historisk och annan, där fakta kryddats med fiktion. Ibland subtilt, ibland uppenbart. Man kan fråga sig vilket som är mest försåtligt - de små osanningarna, eller de stora?


Peter Englund: När jag skrev "Poltava"

Inga kommentarer: