2008-09-21

Helan, halvan & co

(Som liten trodde jag att Helan går anspelade på Oliver Hardy. Ha ha.)

Att kalla första och andra supen för helan resp. halvan lär komma av ett gammalt bruk (1700-tal enl. Wikipedia) att verkligen halvera mängden på nr 2.

Senare kom antalet att utökas avsevärt, säkerligen i studentikosa sammanhang; här finns också en del lärdom att utläsa för den hågade. Namnen varierar, av förståeliga skäl mest framåt slutet. Det är heller inte svårt att hitta längre listor, men jag föredrar att tänka mig namnen som en förteckning över samtliga supar som ryms i en butelj - på en liter, såklart. Och då ska de väl inte vara alltför snålt tilltagna.
 1. Helan
 2. Halvan
 3. Tersen - efter lat. tertius = tredje (jfr. den musikaliska bet.)
 4. Kvarten - d:o fjärde
 5. Kvinten - d:o femte
 6. Rivan
 7. Räfflan
 8. Rännan
 9. Smuttan
 10. Smuttans unge
 11. Lilla Manasse - namn på flera bibliska personer, mest känd är den äldste sonen till Josef (han som såldes till Egypten av sina bröder) och anfader för en av de tolv stammarna. Namnet betyder f.ö. "han som ger glömska". :-)
 12. Lilla Manasses bror
 13. Femton droppar
 14. Sista supen
 15. Bleka dödens dryck
Wikipedia: Snaps

Inga kommentarer: